Lärarförbundet
Bli medlem

Administrativa lärarassistenter: frågor och svar

En administrativ lärarassistent ska avlasta lärarna.

En administrativ lärarassistent ska avlasta lärarna.

Lärarförbundet vill införa administrativa lärarassistenter i skolor, förskolor och fritidshem för att avlasta lärare i deras administrativa arbetsuppgifter som ligger utanför det som är nära relaterat till undervisningens utformning och utveckling och elevernas kunskapsutveckling.

Lärarförbundet ser ett stort behov av att det genomförs åtgärder som gör att lärare och förskollärare kan avlastas eftersom många lärare upplever en ohållbar arbetssituation.

Lärarbristen är dock stor och finns inte fler utbildade lärare att tillgå utan andra lösningar måste till. Lärarförbundet anser därför att skolan och förskolan behöver tillföras olika typer av stödfunktioner utifrån vilka behov som finns på olika skolor och förskolor. Sådana stödfunktioner kan till exempel vara administrativa lärarassistenter, att utöka elevhälsoteamet eller att anställa socialpedagoger. Nedan utvecklar vi hur vi ser att de administrativa lärarassistentfunktionerna kan utvecklas.

Frågor och svar

Vi har sammanställt frågor och svar för dig som vill veta mer om administrativa lärarassistenter.

Vad ska en administrativ lärarassistent kunna göra i skolan?

En lärarassistent kan ha olika funktioner på olika skolor. Lärarassistentens arbetsuppgifter anpassas efter skolans organisation, som utformas av skolledaren tillsammans med lärarna.

Exempel på arbetsuppgifter kan vara:

 • Administrativa uppgifter som till exempel frånvarorapportering, busskort, blanketter, särskild kost, informationsmaterial till vårdnadshavare.
 • Inrapportering av nationella prov, resultat och andra summativa resultat.
 • Organisation och administration kring nationella prov.
 • Bokning av utvecklingssamtal och andra möten med lärare, vårdnadshavare, elevhälsa och externa kontakter.
 • Ta fram och beställa lektionsmaterial och läromedel.
 • Praktiska göromål kring friluftsdagar, föräldramöten, studiebesök.

Är det meningen att lärare ska öka sin undervisningstid om de får avlastning av en lärarassistent?

Nej, syftet med lärarassistenter är att minska lärares arbetsbelastning – inte ge dem mer att göra. Med hjälp av lärarassistenter kan lärare få ett mer hållbart arbetsliv och deras administrativa arbetsbelastning minska. Behovet är akut av att minska lärares arbetsbelastning.

Kommer det att krävas en specifik utbildning för att bli en administrativ lärarassistent?

Det kan vara svårt att utforma en generell utbildning för lärarassistenter, eftersom arbetsuppgifterna kan skilja stort mellan olika skolor eller förskolor. Om en rektor eller förskolechef söker en lärarassistent behöver denne specificera arbetsuppgifterna och vilken bakgrund som krävs. Ett exempel på bakgrund kan vara administrativ erfarenhet.

I dagsläget finns det inte en specifik utbildning för att bli lärarassistent.

Vilka skolformer kan ha administrativa lärarassistenter?

Alla skolformer; grundskola, förskola, fritidshem, gymnasieskola och vuxenutbildning.

Varför bör vi införa administrativa lärarassistenter i skolan?

Lärarbristen är ett faktum och alla tänkbara insatser behövs. För att våra verksamma förskollärare och lärare ska kunna ha ett hållbart lärarliv behöver de avlastning med de arbetsuppgifter som inte ingår i kärnuppdraget, det vill säga lärandet.

Ska administrativa lärarassistenter undervisa i skolan?

Nej. En lärarassistent kan och ska aldrig ersätta en lärare. Sverige behöver fler lärare och det råder en stor lärarbrist. Undervisningen ska skötas av utbildade lärare och vi måste fortsätta att arbeta för att uppvärdera yrket så att fler vill bli lärare. Med hjälp av lärarassistenter kan våra verksamma lärare i skola, förskola och fritidshem få ett mer hållbart arbetsliv och deras administrativa arbetsbelastning kan minska. När lärare kan fokusera på lärandet får vi också tid att utveckla professionen och vår expertis.

Kommer administrativa lärarassistenter att nedvärdera läraryrket?

Nej. Lärarna toppar sedan länge statistiken över stress och hög arbetsbelastning. Spiralen behöver vändas – så att fler unga väljer lärarutbildningen, fler akademiker byter bransch och många ur den lärarreserv på 38 000 som har lämnat yrket väljer att komma tillbaka. Genom att lärare får tid att vara lärare kan vi utveckla professionen. Det här blir ännu ett viktigt steg i att fortsätta uppvärdera läraryrket och få fler att vilja bli lärare.

Fler stödfunktioner behövs i skolan

Administrativa lärarassistenter ska inte ersätta någon av de andra viktiga stödfunktionerna i skolan. Utgångspunkten är att utifrån skolans behov anställa de stödfunktioner och yrkeskategorier som skolan behöver. Det kan förutom lärarassistenter till exempel vara:

 • Fler i elevhälsoteamet
 • Vaktmästare
 • Elevassistenter
 • Skolvärdar
 • Socialpedagoger
 • Kuratorer


Kommentarer:

Jan-Ivar
Jan-Ivar Johansson

Varför begränsa till administration? Lärarassistent kunde räcka. Jmf biblioteks assistent.Annars mycket bra förslag för många att testa lämpligheten för yrket innan långa studier..

 • Skapad 2016-03-23 07:35
Annika
Annika Bogren Larsen

Spännande, speciellt att det ska gälla alla skolformer. Även förskolor o fritidshem har ju alldeles för mycket administrativa uppgifter som ibland känns onödiga.

 • Skapad 2016-03-21 17:21
Annika

Om Annika Bogren Larsen

Jag arbetar som lärare på fritidshem, handleder även lärarstudenter.

Kommentera artikeln!

Med ett konto på lararforbundet.se kan du kommentera, spara och söka bland mer än 30 000 artikler. För alla lärare är lika viktiga - även de som inte är medlemmar i vårt fackförbund (ännu).

Bli medlem

eller logga in här