Lärarförbundet
Bli medlem

AcadeMedia - kollektivavtal

Lärarförbundet har drygt 3000 medlemmar anställda på företag inom AcadeMedia. De anställda omfattas av antingen Friskoleavtalet (Lärarförbundet part) eller Tjänstemannaavtalen (Sveriges Ingenjörer part).

Alla skolföretag inom AcadeMedia omfattas av Almega tjänsteföretagens kollektivavtal Friskolor medan de flesta företagen inom vuxenutbildningen omfattas av Almega tjänsteförbunden/utbildningsföretagens tjänstemannaavtal. Det sistnämnda kollektivavtalet är Lärarförbundet inte avtalspart på, utan Sveriges Ingenjörer (och Unionen). Se länk till de avtalen under "Läs mer" (OBS att länken går till Unionens avtal, Sveriges Ingenjörers avtal går att erhålla via Lärarförbundet Kontakt, eller via Riksavdelningen inom AcadeMedia).

Lärarförbundet har även en riksavdelning inom Academedia. Riksavdelningen inrättades den 1 januari 2014.

Samverkansavtal

Det aktuella samverkansavtalet finns nu upplagt.

Avtalet ersätter de former av medinflytande som stadgas i MBL, arbetsmiljölagen, förtroendemannalagen och diskrimineringslagen.

Samverkan omfattar inte kollektivavtalsförhandlingar, tvisteförhandlingar, förhandlingar rörande löne- och anställningsvillkor, förhandlingar rörande enskild individ, driftinskränkningar och omställningsfrågor.

Arbetsmiljöavtal

Ett arbetsmiljöavtal har också tecknats inom AcadeMedia, vilket kompletterar samverkansavtalet. Detta avtal finns också upplagt här på sidan.

  • Skapad 2013-09-25
  • Uppdaterad 2022-01-19
Frågor & Svar