Lärarförbundet
Bli medlem

Academedia - kollektivavtal

Lärarförbundet har drygt 2500 medlemmar anställda på företag inom AcadeMedia. De anställda omfattas av antingen friskoleavtalet eller Tjänstemannaavtalen.

Alla skolföretag inom Academedia omfattas av Almega tjänsteföretagens friskoleavtal medan de flesta företagen inom vuxenutbildningen omfattas av Almega tjänsteförbunden/utbildningsföretagens tjänstemannaavtal.

Lärarförbundets har även en riksavdelning inom Academedia. Riksavdelningen inrättades den 1 januari 2014.

Samverkansavtal

Lärarförbundet tecknade den 12 september 2013 ett centralt samverkansavtal med AcadeMedia. I november 2016 tecknades en överenskommelse om kompletteringar till samverkansavtalet. Tidigare tecknade avtal med Vittra upphörde då att gälla.

Avtalet ersätter de former av medinflytande som stadgas i MBL, arbetsmiljölagen, förtroendemannalagen och diskrimineringslagen.

Samverkan omfattar inte kollektivavtalsförhandlingar, tvisteförhandlingar, förhandlingar rörande löne- och anställningsvillkor, förhandlingar rörande enskild individ, driftinskränkningar och omställningsfrågor.

Kommentera artikeln!

Med ett konto på lararforbundet.se kan du kommentera, spara och söka bland mer än 30 000 artikler. För alla lärare är lika viktiga - även de som inte är medlemmar i vårt fackförbund (ännu).

Bli medlem

eller logga in här

Frågor & Svar