Lärarförbundet
Bli medlem

Åtta tips inför lönesamtalet

Med Lärarförbundets tips och verktyg kommer du som är lärare att vara mer beredd inför lönesamtalet.

Gå med idag
– 3 månader kostnadsfritt!

1. Förbered dig

Det är oftast lönesamtal bara en gång om året, så det är inte så lätt att ha en väl inarbetad rutin. Samtidigt kommer lönesamtalet inte som en överraskning. Det finns mycket du kan tänka igenom för att bli mer nöjd med samtalet! Vad vill du uppnå? Vilka är dina argument? Vilka motargument kan du tänkas få?

2. Kolla lönestatistiken

Du som är medlem kan se din lön och jämföra med andra lärare och med löneläget hos andra arbetsgivare i Min lön . Kontakta också Lärarförbundets avdelning i kommunen där du arbetar. De har ofta mer detaljerad eller färsk information, t ex om marknadslöner i regionen.

Webbverktyget Min lön visar din löneutveckling och hur du ligger till lönemässigt jämfört med andra i samma yrkesgrupp.

Lärarlönerna måste upp

Lärarlönerna måste uppvärderas. Ditt löneläge jämfört med andra yrken med likvärdiga utbildningskrav påverkar förstås din motivation. Det har också betydelse för arbetsgivarens förmåga att rekrytera nya lärare, bidra till att göra yrket attraktivt för blivande studenter och därmed minska lärarkrisen.

Om du ligger lågt i förhållande till andra jämförbara lärare är det självklart ett argument som du kan använda vid lönesamtalet.

En hög lön är i sig inte något skäl till en dålig löneutveckling. Du ska ha chans att utvecklas under hela yrkeslivet och detta ska förstås avspeglas i lönen.

Fundera över vilka möjligheter det finns för en fortsatt utveckling. I avtalen poängteras att det är viktigt med en ökad lönespridning, därför ska det inte finnas något "tak" för hur mycket en lärare kan tjäna.

Om du lyckas att höja din lön, kan det ge andra stöd och argument

3. Värdera dina insatser

Följ upp vad du skrev i dina anteckningar från tidigare medarbetar- och lönesamtal. Har det ni kom överens om uppfyllts? Hur ser dina yttre förutsättningar ut? Har du en rimlig arbetsbörda? Får du det stöd du behöver?

Lista dina starka sidor!

  • Vilka mål har du uppnått?
  • Vad har du gjort bra och blivit bättre på under året?
  • Hur har du bidragit till att utveckla verksamheten?
  • Har du tagit ett särskilt ansvar för någon del av verksamheten?
  • Har du presenterat idéer som kan leda verksamheten framåt?

Koppla det du listar till de lönekriterier som gäller på jobbet och de mål som satts upp. Referera gärna till läroplaner, styrdokument och beslut i arbetslag/ämnesgrupper.

4. Ta inget för givet

Utgå inte ifrån att din chef vet precis vad du gör på jobbet. Det som är självklart för dig är inte alltid självklart för chefen. Beskriv det du gör i din vardag, insatser som du är särskilt stolt över och hur du bidragit till verksamheten. Prata inte i allmänna ordalag utan var noggrann och beskriv konkret vad du har gjort och varför det blev bra. Berätta inte bara start och mål utan om vägen dit.

5. Plocka fram nya idéer

Har du idéer som handlar om hur verksamheten kan fungera mer effektivt, hur ni kan höja kvaliteten och hur du kan bidra till detta? Lönesamtalet är ett bra tillfälle att berätta för chefen om dina idéer, särskilt när ni talar om framtida löneutveckling.

6. Formulera dina mål

Hur hög tycker du att din lön bör vara? Det är en bra utgångspunkt för samtal om årets löneökning men också om din löneutveckling på sikt.

Sätt ett mål för vad du vill uppnå och be chefen berätta hur du ska göra för att komma dit. Försök att tillsammans med chefen lista vad det innebär konkret, i handling från din sida men också vilka förutsättningar som krävs. Be om tydliga exempel – inget flum! Stäm av vid ditt nästa lönesamtal eller medarbetarsamtal hur långt du har kommit på din väg mot målet.

Det kan vara bra att veta att din närmaste chef har oftast ett begränsat mandat att besluta om större ökningar i den lokala löneöversynen. Verksamhetens budget, arbetsgivarens inriktning och eventuella överenskommelser med fackliga organisationer sätter ofta tydliga ramar för löneöversynen. Samtidigt är det viktigt att ni har ett återkommande samtal om uppdrag och förväntningar samt hur de ska kopplas till lönesättningen Dels för att du ska förstå hur din chef tänker kring detta, dels för att din chef ska få underlag för att peka på de behov av löneökningar som finns inför kommande löneöversyner.

Strukturella löneskillnader och löner som inte går att förklara på ett begripligt sätt i lönesamtalet bör enligt Lärarförbundet rättas till i särskild ordning, alltså inte i den årliga löneöversynen.

Tänk också igenom vad du har för önskemål om kompetensutveckling, förändring av arbetsuppgifter, karriärmöjligheter med mera.

7. Testa dina argument

Gör ett genrep med en person du litar på.

Lärarförbundet Kontakt, kan svara på fler frågor och erbjuder personlig lönecoachning för dig som är medlem.

Prata också gärna med ditt ombud eller kontakta avdelningen i kommunen där din arbetsplats ligger. Avdelningen kan ofta ge mer detaljerade och aktuella uppgifter om löneläget och hur löner sätts på orten när man får en ny anställning ("marknadslöneläget").

8. Ha tålamod – lönebildning är långsiktigt – dokumentera

Tänk på att det här lönesamtalet är en del i en lång process. Även väl förberedd med goda argument möter du ofta en chef med begränsade möjligheter att i en enskild löneöversyn göra tillräckligt stora förändringar av din lön. Det du säger i varje samtal har ändå betydelse för ditt nästa lönesamtal och din framtida löneutveckling. Om du är tydlig och konkret med vad du förväntar dig kan det bidra till att din chef tänker på att vara mer tydlig och konkret nästa gång ni lönesamtalar.

Få tips och råd från Lärarförbundets experter inför ditt lönesamtal. Hur förbereder du dig, hur genomför du samtalet på bästa sätt och hur utvärderar du det efteråt?

Text och film kan också användas som inspiration vid medlemsmöten. Vill du hålla ett Lärarmöte finns information och material om vad det är och hur du kan arrangera ett Lärarmöte på arbetsplatsen eller avdelningen.

Kommentera artikeln!

Med ett konto på lararforbundet.se kan du kommentera, spara och söka bland mer än 30 000 artikler. För alla lärare är lika viktiga - även de som inte är medlemmar i vårt fackförbund (ännu).

Bli medlem

eller logga in här