Lärarförbundet
Bli medlem

Åtgärdsgarantin kan innebära mer administration

​Idag presenterades utredningen "På goda grunder – en åtgärdsgaranti för läsning, skrivning och matematik". Åtgärdsgarantin ska garantera att elever som riskerar att inte uppnå kunskapskraven upptäcks tidigt och får det stöd de behöver. En insats som kan innebära mer administration för lärarna.

Åtgärdsgarantin vänder sig mot förskoleklass och årskurs 1 och 3 i grundskolan och sameskolan, samt årskurs 1 och 4 i specialskolan. Garantin säkerställer därför inte att alla elever lär sig läsa, skriva och räkna, utan att de elever som behöver extra stöd upptäcks tidigt och att lämpliga åtgärder sätts in.

Syftet med den föreslagna åtgärdsgarantin:

  • Att alla elever ska genomgå en obligatorisk kartläggning i förskoleklassen och genomföra nationella bedömningsstöd i årskurs 1 och 3.
  • Att elever i behov av stöd ska garanteras rätt till tidigt stöd i sin läs-, skriv- och matematikutveckling.
  • Att elever i behov av stöd garanteras att personal med specialpedagogisk kompetens deltar i analys, planering och uppföljning av stödåtgärderna.

För att genomföra åtgärdsgarantin föreslås lärare och huvudmän kompetensutveckling och satsningar på speciallärare och specialpedagoger. Eftersom åtgärdsgarantin föreslås skrivas in i skollagen, kommer även Skolinspektionen kunna kontrollera att garantin är uppfylld, det vill säga att huvudmännen och skolorna har följt den process som beskrivs i bestämmelserna.

"Det som saknas är tid och resurser"

-Att upptäcka vilka elever som behöver extra stöd i de tidiga årskurserna har aldrig varit ett problem för lärarna. Att få tillgång till de åtgärder som man påtalat behövs och tid för att planera undervisningen utifrån varje elevs behov, det saknas däremot, säger Lärarförbundets ordförande Johanna Jaara Åstrand.

Utifrån utredningen kan ansvaret att se till att insatser kan genomföras istället hamna i lärarnas knä som ett administrativt krav och kan därmed öka arbetsbelastningen ytterligare.

-Jag är också förvånad över att en utredning som föreslår en åtgärdsgaranti för alla elever, ändå inte diskuterar fler insatser för alla de elever som har ett annat modersmål än svenska och som därför ska lära sig läsa och skriva på ett nytt språk. All forskning visar att goda kunskaper i sitt modersmål stärker lärandet av ett andraspråk.

  • Skapad 2016-09-27
Frågor & Svar