Lärarförbundet
Bli medlem

Årsmöte i avdelningarna

Senast den 15 mars varje år ska årsmötena i alla Lärarförbundets avdelningar vara genomförda. Vad ska Lärarförbundets avdelning i din kommun eller i den koncern du jobbar för fokusera på kommande år? Nu är det dags att säga din åsikt, gå på årsmötet!

Vad gör man på årsmötet?

Det är årsmötet, eller medlemsmötet som det också kallas, som är avdelningens beslutande organ. Genom att vara med på årsmötet kan du vara med och välja företrädare och påverka vad avdelningen ska jobba med.

Årsmötet beslutar bland annat om avdelningens verksamhetsplan och budget, val av ordförande och ledamöter i avdelningens styrelse. Där väljer ni även representanter till andra nationella organ.

Alla medlemmar i avdelningen har en röst vid mötet. Röstning sker öppet genom det som kallas acklamation, det vill säga besluten fattas genom ja- eller nejrop från mötesdeltagarna.

Vill du ta upp ett ärende för beslut vid ett medlemsmöte ska du anmäla det till avdelningsstyrelsen senast 14 dagar före mötet. Men även andra frågor kan tas upp för beslut om medlemsmötet med minst tre fjärdedels majoritet beslutar detta.

De allra flesta avdelningar kombinerar årsmötet med underhållning, facklig information om aktuella frågor samt att bjuda på mat i någon form.

När är det?

Information om tid och plats för din avdelnings årsmöte finns på din lokala webbplats, med webbadress: lararforbundet.se/ortensnamn.

  • Skapad 2013-01-18
  • Uppdaterad 2019-02-18
Frågor & Svar