Lärarförbundet
Bli medlem

Årets lärare i Fritidshem 2016

 Frida Hake är Årets lärare i fritidshem. Här med Johanna Jaara Åstrand, förbundsordförande

Frida Hake är Årets lärare i fritidshem. Här med Johanna Jaara Åstrand, förbundsordförande

Årets Lärare i fritidshem är Frida Hake från Eskilstuna, som tilldelas priset för sitt engagemang, samarbete och utveckling av fritidshemmen. Priset delades ut på Skolforum av Johanna Jaara Åstrand.

Årets lärare i fritidshem är Frida Hake från Eskilstuna. Frida tilldelas priset för sitt engagemang med fokus på elevernas perspektiv, samarbetsviljan med kollegor och fokus på att utveckla och synliggöra fritidshemmens lärande.

Motivering

Frida är en lärare med stort engagemang som fokuserar på barnets perspektiv. Hon försöker alltid hitta tid för att samtala med eleverna för att bygga förtroende och stärka relationer. Hon strävar efter att stärka elevernas demokratiska och sociala fostran, bland annat via elevinflytande. Frida tar även vara på elevernas egna idéer och inspirerar dem till att arrangera egna aktiviteter på fritidshemmet.

Hennes samarbete präglas av viljan att framföra positiv feedback till kollegorna och genomsyras av mottot att ha roligt tillsammans, trots utmaningar i förutsättningarna. Hon samarbetar med grundskolans lärare genom att plocka upp teman, men omvandlar dem utifrån fritidspedagogiken, för att visa hur lärandet går till på ett annat sätt i fritidshemmet.

Frida fokuserar på att utveckla och synliggöra fritidshemmets lärande. Hon följer med i ny forskning om fritidspedagogik och driver fritidshemsutvecklingen på skolan. Frida kämpar för att göra elevernas eftermiddag i fritidshemmet till både rolig och betydelsefull, samtidigt som hon säger att man alltid kan sträva efter att bli bättre. Därför är hon årets lärare i fritidshem 2016.

  • Skapad 2016-10-31
Frågor & Svar