Lärarförbundet
Bli medlem

9 steg för bättre koll på schema och planering för lärare i grund- och gymnasieskolan

Med hjälp av våra nio steg kan du som är lärare i grund- eller gymnasieskolan få bättre koll på arbetstid och arbetsbelastning, och ett bra underlag för samtal med chefen.

Syftet med det den här checklistan är inte att i förväg ruta in vad du ska göra och när utan att hjälpa dig att visa vilka förutsättningar just du har att, utifrån den planering som finns utföra ditt uppdrag.

1. Börja med veckoplaneringen.

Det du ser här kallas ofta ”schema” men är egentligen ett underlag för din planering. Det kan vara olika för olika veckor och perioder under året. Se till att återkommande möten, ”rastvakt”, etc. finns inlagda.2.Kolla ditt arbetstidsschema.

Fyll på planeringen med tid för att komma i ordning med lokal, material och elever före och efter lektioner samt förflyttning mellan lokaler (blå färg).

Lägg ut tid för rast (grön/vitrandigt) och paus (grönt).

Nu kan du se när din arbetsdag verkligen börjar och slutar och när du har tid för rast.

Schema 2

3. Notera om något behöver ändras.

Behöver något ändras? Snart dags för en diskussion, men fortsätt kollen några steg först.

Schema 3

I det här exemplet finns flera vanliga fel:

 • Tid saknas för paus måndag em.
 • Tiden mellan lektion 1 och 2 på tisdagar är för kort.
 • Onsdag saknas tid för rast efter högst 5 timmar.
 • Veckoarbetstiden kan inte vara så här lång under hela året

4. Fyll i alla andra arbetsuppgifter

Fyll i andra arbetsuppgifter du förväntas utföra och hur lång tid de tar. Det är viktigt att du och din chef är överens om vilka uppdrag du har! För-/efterarbete som inte kan göras eller hinnas med under förtroendearbetstid läggs också in. Börja med det viktigaste. Om något inte ryms inom arbetstiden, lägg det utanför. Då syns också ditt förslag på vad som bör prioriteras bort.

Schema 4

5. Notera om något behöver ändras.

Behöver något ändras? Ett par steg till, sen är det dags för en diskussion.

Schema 5

I det här exemplet finns två vanliga fel:

 • Några arbetsuppgifter ryms inte i arbetstidsschemat (ljust gult).
 • Veckoarbetstiden blir alltför lång.

6. Arbete utöver veckoplanering

Beräkna tidsåtgången för arbetsuppgifter som bara utförs ibland, som kvällsmöten, omdömesskrivning, utvecklingssamtal, betygsättning och annat som ska ske utöver den "vanliga" veckoplaneringen? Utgå från årsplanering, kalendarium, konferensordning, etc.

Summera antalet timmar, lägg ihop med veckoplaneringarna för året och kolla att all planerad arbetstid ryms inom årsarbetstiden

7. Analysera planering, schema och uppdrag

 • ŸFinns utrymme för rast och paus enligt arbetstidslagen?
 • ŸÄr det möjligt att vara förberedd och på plats i tid?
 • ŸÄr uppdrag och arbetsgivarens förväntningar kända och tydliga?
 • ŸFinns utrymme för alla arbetsuppgifter inom avtalad arbetstidsram?
 • ŸVilka eventuella problem behöver åtgärdas?
 • ŸRäcker det med att ändra i schemat/planering eller behöver uppdraget förändras?

8. Rätta till och ändra - dags för diskussion

Kan du själv eller tillsammans med kollegor rätta till problem - gör det! Om inte, ta genast upp en diskussion med er chef, gärna tillsammans.

Informera också Lärarförbundets ombud. Tjänstefördelning och schemaläggning är så viktiga frågor att de ska förhandlas/samverkas med Lärarförbundet och skyddsombudet bör begära att förslaget till tjänstefördelning riskbedöms, före beslut.

9. Fastställ schema och planering

Huvudmannen, din arbetsgivare är ansvarig för din arbetsmiljö och de förutsättningar du har att göra ett bra arbete. När ditt schema och med planering är klara ska din chef veta hur det ser ut och godkänna det. Det är viktigt för chefens möjlighet att ta ansvar men också om uppdraget eller planeringen behöver ändras.

Det här är ett sätt att synliggöra din verklighet och vardag. Du får ett bra underlag för att göra en realistisk planering men också för att föra framåtsyftande samtal med din chef om arbetssituation, arbetstid, uppdrag, förutsättningar, resultat och lön.

Ta hjälp av Arbetstidskollen!

Behöver du hjälp att få en större bild av din arbetstid och arbetsbelastning. Använd verktyget Arbetstidskollen. Där kan du lägga in planering för hela terminen eller läsåret och se när det finns risk för hög arbetsbelastning. Du får också ett bra underlag till samtalet med din chef.

Kommentarer:

Lena
Lena Rosén

På exempel 3 kommer vår rektor säga att arbetstiden ej är för hög eftersom rast inte ingår i vår arbetstid och säga att först när man har 37.5 timmar utlagda är det övertid.

 • Skapad 2017-06-21 09:01
Lena

Om Lena Rosén

Hushållslärare 5-9 .Studieorganisatör och rekryteringsansvarig i Järfälla Lokalavdelning.Viktiga fackliga frågor är Förutsättningar att göra ett bra jobb som lärare oavsett stadium,ämne. Arbetsmiljö, Löneutveckling.Ett Hållbart lärarliv helt enkelt.
Arbetsplatsombud på Viksjöskolan i Järfälla.Mig når du bäst via mail eller på plats måndag morgon 8-9.Mitt fack finns vid Arbetslag 1.På Lärarförbundets expedition finns jag på torsdagar och fredagar om jag inte är ute på Arbetsplatsbesök.

Robban
Robban Nilsson
Svar till Lena Rosén

De dagar det finns tid för rast i exemplet är 30 minuter avdragna från tiden mellan arbetsdagens början och slut så din rektor skulle ha fel. Men hen har rätt i att rast inte är arbetstid. Sen är ju tiden per vecka inte hela sanningen, det är antalet arbetstimmar i beräkningsperioden och för hela året som ska stämma med avtalet. Om man tar hänsyn till de perioder när nationella prov rättas, utvecklingssamtal genomförs etc. brukar det visa sig att 35 timmar i arbetstidsschemat blir för mycket.

 • Skapad 2017-07-04 09:19

Kommentera artikeln!

Med ett konto på lararforbundet.se kan du kommentera, spara och söka bland mer än 30 000 artikler. För alla lärare är lika viktiga - även de som inte är medlemmar i vårt fackförbund (ännu).

Bli medlem

eller logga in här