Lärarförbundet

Den 3 oktober rankar vi Sveriges skolkommuner 2016

Lärarförbundet presenterar för 15:e året i rad rankningen Bästa skolkommun den 3 oktober. -Det är ute i kommunerna arbetet med att utveckla de enskilda skolorna och lärares förutsättningar måste ske, säger Lärarförbundets ordförande Johanna Jaara Åstrand.

För att sätta fokus på kommunernas viktiga roll som huvudmän för skolan utser Lärarförbundet sedan Sveriges bästa skolkommun. Vi vill med rankningen också uppmuntra kommuner som ger sina elever, lärare och skolledare goda förutsättningar.

- Jag ser verkligen fram emot resultaten av Bästa skolkommun 2016. Det är ute i kommunerna arbetet med att utveckla de enskilda skolorna och lärares förutsättningar måste ske, säger Lärarförbundets ordförande Johanna Jaara Åstrand.

Rankningen har stor betydelse för att få kommunerna att satsa på dem som skapar den goda skolan – elever, lärare och skolledare.

- I väldigt många kommuner ser vi att fokus på hur de ska nå bättre resultat stärks när de tar del av sina placeringar i Bästa Skolkommun. Många av våra förtroendevalda vittnar om att Bästa Skolkommun används som ett viktigt verktyg i dialogen med kommunens politiker och tjänstemän om vilka insatser som är nödvändiga. Därför är Bästa Skolkommun i mitt tycke Sveriges absolut viktigaste rankninglista, säger Johanna Jaara Åstrand.

Förändringar i årets rankning

Inför årets rankning har är några av kriterierna förändrade och ett är borttaget. Detta har Lärarförbundet gjort för att höja kvaliteten på rankningen och göra Bästa skolkommun ännu mer relevant som rankning av Sveriges skolkommuner.

Borttaget kriterium

Övergång till högskolan inom tre år efter avslutad utbildning i gymnasieskolan, det vill säga kriterium 14, tas bort från rankningen.

Kriteriet tas bort eftersom det är svårt att argumentera för att andelen av kommunens elever som påbörjar en högskoleutbildning inom tre år efter gymnasiet beror på om kommunen är en bra skolkommun eller inte. Dessutom har gymnasieskolan förändrats sedan kriteriet infördes genom bildandet av gymnasieregioner. Det gör det svårare att koppla resultatet till kommunen.

Förändringar i kriterier

Kriterium 2 - andel pedagogiskt utbildade lärare: Nytt för i år är att data för grundskollärare utgörs av andel lärare i kommunal grundskola som har lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne. Dessutom ges personal i fritidshem vikten 4 för att istället för 3, för att markera fritidshemmens viktiga roll för elevernas lärande.

Kriterium 3 - lärartäthet: Personal i fritidshem får vikten 4 istället för 3, för att markera fritidshemmens viktiga roll för elevernas lärande.

Följ prisutdelningen

Den 3 oktober kl. 10.00-11.30 kan du följa direktsändningen från prisutdelningen, eller titta i efterhand på Lärarkanalen.

Kommentera artikeln!

Med ett konto på lararforbundet.se kan du kommentera, spara och söka bland mer än 30 000 artikler. För alla lärare är lika viktiga - även de som inte är medlemmar i vårt fackförbund (ännu).

Bli medlem

eller logga in här