Lärarförbundet
Lärarförbundet Kontakt håller extraöppet för att kunna svara på frågor om skolavtal18 - fredag kl.8-20, lördag kl. 10-14 →

HÖK 12 - sammanfattning av det kommunala avtalet för lärare

HÖK 12 är vårt kollektivavtal för dig som är anställd inom kommunen, landstinget, kommunalt ägda företag eller inom arbetsgivarorganisationen Pacta. Avtalet gäller från 2012 till och med den 31 mars 2018.

Kollektivavtalet HÖK 12 omfattar lärare, förskollärare, lärare i fritidshem, studie- och yrkesvägledare och skolledare i förskola, förskoleklass, fritidshem, grundskola, gymnasieskola, kommunal vuxenutbildning, kommunala musik- och kulturskolan, landstingsfolkhögskolor, grund- och gymnasiesärskolan, med mera som bedrivs i kommunal regi.

Avtalet har varit ett steg i rätt riktning för lärarnas löner. Tack vare avtalet kunde vi bryta många år av svag löneutveckling och nu har lärarna haft en bättre löneutveckling än andra på arbetsmarknaden. Parterna är överens om att den positiva löneutvecklingen ska fortsätta under 2015 till 2018, därför förlängdes avtalet med ytterligare två år den 16 november 2015.

Hur sätts min nya lön?

Har du frågor om din lönesättningen eller vad som innebär med individuell lön?
Läs mer och få en bättre inblick i vad HÖK 12 säger om lön.

Arbetstid

Reglerna kring lärares arbetstid är desamma i detta avtal som i det tidigare – oavsett om du har semesteranställning eller ferieanställning. Parterna kommer att jobba med arbetsbelastningsfrågan under avtalsperioden.

Har du frågor om din arbetstid, om vad som gäller när du arbetar över, jobbar på en helg eller tar rast? Läs mer och få en bättre inblick i vad HÖK 12 säger om arbetstid för dig med ferietjänst.

Föräldraledighet

Den stora förändring som har tillkommit sedan avtalet tecknades 2012, gäller dig som är föräldraledig. Ledigheten kan i och med HÖK12 delas upp på flera perioder i upp till två år. Detta gäller barn som är födda tidigast den 1 oktober 2012. Numera måste du anmäla din föräldraledighet till arbetsgivaren tre månader innan du vill börja ta ut den.

Föräldrapenningtilläget - I den nya versionen av AB (från 2013) till HÖK 12 så har föräldrapenningtillägget förlängts ytterligare en månad och gäller nu i 180 dagar.

Ledighet med lön under lov - Från och med läsåret 2014/15 har du rätt att vara ledig med lön under elevernas lov förutsatt att du återgått i arbete senast en vecka före lovet. För sommarferien gäller samma bestämmelser som tidigare.

Läsa mer om HÖK 12?

Vill du fördjupa dig i det kommunala avtalet kan du ladda ner det och läsa det i fulltext här.

Kommentera artikeln!

Med ett konto på lararforbundet.se kan du kommentera, spara och söka bland mer än 30 000 artikler. För alla lärare är lika viktiga - även de som inte är medlemmar i vårt fackförbund (ännu).

Bli medlem

eller logga in här