Lärarförbundet
Bli medlem

"Respektlöst mot lärare och skolledare att utöka matematikundervisningen"

Trots den nationella lärarbristen och hög arbetsbelastning har riksdagen beslutat om att redan i höst införa ytterligare undervisningstid i matematik i årskurs 4-6. -De har verkligen inte lyssnat på lärarna, säger Lärarförbundets ordförande Johanna Jaara Åstrand.

Redan i höst ska eleverna i årskurs 4-6 läsa 105 timmar mer matematik. Det beslutade riksdagen den 25 maj. Lärarförbundet har varit tydliga i sitt yttrande till regeringen att det inte går att genomföra en sån förändring i nuläget. Politikerna har inte säkerställt att förutsättningarna finns, för att rektorer och lärare ska kunna genomföra förändringarna redan till höstterminen.

-Det här är ett beslut som har tagits utan att säkerställa om professionen verkligen har förutsättningar att göra det som krävs. Rektorer sitter nu med tjänstefördelningar, det råder en skriande lärarbrist, en enorm arbetsbelastning på de lärare som finns och nu ska ytterligare undervisningstid läggas på redan till hösten, säger Johanna Jaara Åstrand.

Har inte lyssnat på professionen

Den tidigare utökningen av antalet matematiktimmar från 2013 är inte utvärderad än. Skolverket har haft i uppdrag att utreda frågan om en stadieindelad timplan men denna utredning har fortfarande inte presenterats.

-Här talas det om att lyssna på professionen, att ha med de i diskussionen i beslut som rör deras arbete. Det har verkligen inte gjorts i det fallet. Jag tycker att det är respektlöst mot skolledare och lärare.

Det här kräver minst 1000 till lärare i matematik, var finns de? Ska de hämtas under sommaren från en annan planet?

Lärarförbundet anser att förslaget om utökad undervisningstid i matematik ska genomföras samtidigt som eventuella andra förändringar i grundskolans timplan genomförs. Mer undervisningstid kräver också fler utbildade lärare i matematik och eftersom vi befinner oss i en situation med stor lärarbrist, kommer mer ytterligare tid i matematik vara svår att bemanna med utbildade lärare och kvaliteten på undervisningen riskerar bli bristfällig.

-Jag vill också poängtera att det är innehållet i undervisningen och inte tiden i sig som ger effekt. En god undervisning av välutbildade matematiklärare. Det här kräver minst 1000 till lärare i matematik, var finns de? Ska de hämtas under sommaren från en annan planet? säger Johanna Jaara Åstrand.

  • Skapad 2016-05-30
Frågor & Svar