Lärarförbundet
Det är många som ringer till oss just nu och väntetiden kan ibland vara lång. Har du frågor om din faktura kan du läsa mer här. →
Bli medlem

Flexibilitet i grundskolan viktigt för integrationen av nyanlända elever

Genom ett bra samarbete mellan lärare i grundskola, fritidshem och förskoleklass kan vi få en bra skola för varje nyanländ elev. Dessutom borde det vara självklart att även modersmålslärare och studiehandledare ingår i arbetslaget. Det är en av nycklarna till integration.

Det krävs att grundskolan är flexibel. Istället för att en kommuns eller skolas redan förutbestämda struktur ska få bestämma hur vi tar emot nyanlända elever så måste vi utgå från varje elev. De förutsättningar och behov som eleven har ska styra huruvida hen ska placeras i en förberedelseklass eller i en ordinarie undervisningsgrupp.

Nyanlända är allas elever

Det är också viktigt att inte förberedelseklasser blir en isolerad verksamhet. Nyanlända elever ska behandlas som alla andra elever och de är hela skolans ansvar. Därför behöver också lärare i förberedelseklasser vara en del av arbetslagen. Det är också viktigt att lärarna ges tid och förutsättningar att samverka och samarbeta.

Samverkan med modersmålslärare

Språket är viktigt för nyanlända och modersmålslärare och studiehandledare på modersmål behöver få tid och möjlighet att tillsammans med andra lärare jobba med samplanering, samarbete och diskussion kring undervisningen.

Det är också viktigt att samtliga ämneslärare och lärare i fritidshem får förutsättningar att arbeta språkutvecklande. Det krävs att tid för reflektion finns och tid för kompetensutveckling.

Fritidshemmen är viktiga

Fritidshemmen har en viktig roll i arbete med nyanlända till exempel i övergången mellan förberedelseklass och ordinarie undervisningsgrupp. Det handlar både om den sociala som den kunskapsmässiga utvecklingen hos eleverna.

Både fritidshemmen som förskoleklassen har en viktig roll när det handlar om nyanländas möjlighet till att lära och förstå utifrån lek och genom aktiviteter som utgår från elevernas egna intressen.

Det är därför viktigt att alla lärare, även lärare i fritidshem och förskoleklass, får möjlighet att samarbeta med modersmålslärare.

Lärarförbundet anser att:

  • varje elevs förutsättningar och behov ska styra hur undervisningen ska organiseras - inte generella beslut.
  • all personal på varje skola ska ges förutsättningar att samverka.
  • det ska finnas möjlighet för modersmålsläsrare och studiehandledare på modersmål att ingå i skolornas arbetslag och/eller att det ska finnas tid samarbete kring undervisningen.
  • fritidshemmens betydelse för de nyanlända elevernas kunskap- och sociala utveckling ska uppvärderas.
  • varje elev ska få tillgång till en kontinuerlig dialog med en studie- och yrkesvägledare.
Det finns mycket saker som skulle kunna göras på nationell och kommunal nivå för att alla lärare och förskollärare ska få de bästa förutsättningarna för att möta nyanlända barn och elever. Du kan läsa mer om vad Lärarförbundet tycker om det här.
Vill du få tips på vad du som förskollärare ska tänkta på när du träffar och jobbar med nyanlända barn? Här får du tips och länkar där du kan läsa mer.


Kommentera artikeln!

Med ett konto på lararforbundet.se kan du kommentera, spara och söka bland mer än 30 000 artikler. För alla lärare är lika viktiga - även de som inte är medlemmar i vårt fackförbund (ännu).

Bli medlem

eller logga in här