Lärarförbundet
Bli medlem

Lagen om anställningsskydd förändrades den 1 maj 2016

Det finns fler vägar till att bli tillsvidareanställd i och med att lagen om anställningsskydd (LAS) förändrades den 1 maj 2016. Det är dock viktigt att du håller koll på antalet anställningsdagar.

Tillsvidareanställning är den huvudsakliga anställningsformen på den svenska arbetsmarknaden men det finns även anställningsformer som tillåter anställning på visstid.

Till exempel är vikariat och allmän visstidsanställning anställningsformer på visstid.

Enligt lagen om anställningsskydd (LAS) övergår ett vikariat eller en allmän visstidsanställning automatiskt till en tillsvidareanställning efter att arbetstagaren under en femårsperiod har varit anställd som vikarie i mer än två år eller i allmän visstidsanställning i mer än två år.

Det är inte möjligt att räkna ihop tiden i ett vikariat med tiden i allmän visstidsanställning. Enligt vissa kollektivavtal gäller mer förmånliga regler, exempelvis enligt allmänna bestämmelser som gäller för anställda i kommuner.

Den 1 maj infördes en ny regel i LAS på detta område. I och med lagändringen finns det två olika beräkningsmodeller för att samla ihop tid i allmän visstidsanställning och som kan leda till att allmän visstidsanställning övergår automatiskt till tillsvidareanställning tillsvidare.

Tre sätt för en visstidsanställning att övergå till tillsvidareanställning

Här sammanfattas vad som gäller från och med den 1 maj 2016 enligt LAS.

Din visstidsanställning övergår automatiskt till en tillsvidareanställning:

1. Genom vikariat om anställningstiden i vikariat är sammanlagt mer än två år under en femårsperiod.

2. Genom allmän visstidsanställning (AVA) om anställningstiden i AVA är sammanlagt mer än två år under en femårsperiod.

Ny regel i LAS från den 1 maj

3. Genom allmän visstidsanställning, om anställningstiden i AVA är sammanlagt mer än två år, under en period då visstidsanställningar i form av allmän visstidsanställning, vikariat eller säsongsarbete har följt på varandra.

För att anställningarna ska anses ha följt på varandra krävs att anställningen tillträtts inom sex månader från den föregående anställningens slutdag.

Om du har ingått avtal om allmän visstidsanställning före den 1 maj 2016 gäller endast de äldre bestämmelserna i LAS - när det gäller övergång till tillsvidareanställning.

Men, anställningsavtal som ingåtts före den 1 maj 2016 får dock beaktas vid beräkning av den sammanlagda anställningstiden enligt den nya regeln och vid bedömningen av om anställningar följt på varandra.

Den nya regeln betyder att du kan ha rätt till tillsvidareanställning om du har haft en eller flera allmänna visstidsanställningar på sammanlagt mer än två år - även om detta har skett under en längre period än de senaste fem åren.

För att du ska kunna räkna anställningstiden enligt den nya regeln har du rätt att få skriftlig information om vilken anställningsform du har, tillträdesdag samt slutdag för anställningarna.

Det är viktigt att dina rättigheter tas tillvara på rätt sätt. Om du behöver hjälp Kontakta gärna ditt ombud eller din avdelning.

  • Skapad 2016-05-04
Frågor & Svar