Lärarförbundet
Bli medlem

Uppsägningstider för lärare

Om du eller arbetsgivaren vill avsluta din tillsvidareanställning har båda parter normalt sett en uppsägningstid, då du jobbar kvar som vanligt. För dig som är lärare, förskollärare eller lärare i fritidshem så regleras det oftast i det avtal du omfattas av.

När du vill säga upp dig från ditt jobb, eller när din arbetsgivare vill säga upp dig på grund av arbetsbrist eller personliga skäl så finns en uppsägningstid. Under den arbetar du kvar som vanligt. Uppsägningstiden regleras i lagen om anställningsskydd eller i ditt kollektivavtal. Vilket avtal du omfattas av kan du ta reda på genom att prata med din arbetsgivare, din avdelning eller ditt ombud på skolan.

En uppsägning av anställning gäller från datum till datum alla kalenderdagar i månaden. Till exempel om du har tre månaders uppsägningstid och säger upp dig den 15 mars så blir din sista arbetsdag den 15 juni.

Vid arbetsgivarens uppsägning

Om arbetsgivaren säger upp dig på grund av arbetsbrist eller personliga skäl, gäller följande uppsägningstider enligt kollektivavtal:

Anställd av kommun eller region:

 • Om du varit anställd mindre än ett år: En månad
 • Om du varit anställd mer än ett år: Sex månader
 • Om du varit anställd minst tio år hos arbetsgivaren, själv är över 61 år och blir uppsagd på grund av arbetsbrist: Ett år under vissa förhållanden

Anställd av Lernia eller arbetsgivare som tillhör Almega Tjänstföretagen eller Arbetsgivaralliansen:

 • Om du varit anställd mindre än två år: En månad
 • Om du varit anställd mindre än fyra år: Två månader
 • Om du varit anställd mindre än sex år: Tre månader
 • Om du varit anställd mindre än åtta år: Fyra månader
 • Om du varit anställd mindre än tio år: Fem månader
 • Om du varit anställd minst tio år: Sex månader

Anställd av Almega Tjänsteföretagen eller Lernia.

 • Om du varit anställd minst tio år hos arbetsgivare, själv är över 55 år och blir uppsagd på grund av arbetsbrist: Ett år

Anställd av arbetsgivare som tillhör Fremia förskola, skola och fritidshem:

 • Om du varit anställd mindre än sex månader: En månad
 • Om du varit anställd mindre än fyra år: Två månader
 • Om du varit anställd mindre än sex år: Fyra månader
 • Om du varit anställd mer än sex år: Sex månader
 • Om du varit anställd minst tio år hos arbetsgivare, själv är över 55 år och blir uppsagd på grund av arbetsbrist: Ett år.

Anställd av Svenska kyrkan:

 • Om du varit anställd mindre än ett år: En månad
 • Om du varit anställd mer än ett år: Sex månader
 • Om du varit anställd minst 15 år hos arbetsgivaren, själv är över 50 år och blir uppsagd på grund av arbetsbrist, har du enligt Svenska kyrkans omställningsavtal ett års uppsägningstid.

Anställd av Vindora Utbildning AB, arbetsgivare som tillhör Studieförbunden, Sobona (tidigare KFS eller Pacta) eller arbetsgivare som saknar kollektivavtal:

 • Om du varit anställd mindre än två år: En månad
 • Om du varit anställd mindre än fyra år: Två månader
 • Om du varit anställd mindre än sex år: Tre månader
 • Om du varit anställd mindre än åtta år: Fyra månader
 • Om du varit anställd mindre än tio år: Fem månader
 • Om du varit anställd minst tio år: Sex månader

Om du sedan åtminstone 31 augusti 1998 varit anställd av en arbetsgivare som tillhör Sobona och som tidigare var medlem i KFS, och om anställningen varat minst 15 år i följd (eller minst tio om du är över 40), kan du under vissa förhållanden ha ett års uppsägningstid.

Arbetsgivare som tillhör Sobona och som tidigare var medlem i Pacta kan i stället besluta att de kommunala uppsägningstiderna ska gälla.

Statligt anställd:

 • Om du varit anställd högst ett år: En månad
 • Om du varit anställd mer än ett år: Tre månader
 • Om du varit anställd mer än sex år: Fyra månader
 • Om du varit anställd mer än åtta år: Fem månader
 • Om du varit anställd mer än tio år: Sex månader

Som tillsvidareanställd vid en myndighet omfattas du normalt av det statliga omställningsavtalet. Om du blir uppsagd på grund av arbetsbrist förlängs din uppsägningstid då med:

 • En månad om du varit anställd minst ett år
 • Två månader om du varit anställd minst två år
 • Tre månader om du varit anställd minst tre år
 • Fyra månader om du varit anställd minst sex år
 • Fem månader om du varit anställd minst åtta år
 • Sex månader om du varit anställd minst tio år

Den sammanlagda uppsägningstiden enligt de ovanstående regleringarna kan maximalt uppgå till 12 månader.

Vid din egen uppsägning

Om du och din arbetsgivare kommer överens om det, kan du ha en kortare uppsägningstid. Annars gäller följande om du säger upp dig från en tillsvidareanställning:

Anställd av kommun eller landsting eller Svenska kyrkan:

 • Om du varit anställd mindre än ett år: En månad
 • Om du varit anställd mer än ett år: Tre månader

Anställd av Lernia eller arbetsgivare som tillhör Almega Tjänstföretagen:

 • Om du varit anställd mindre än två år: En månad
 • Om du varit anställd mindre än sex år: Två månader
 • Om du varit anställd mer än sex år: Tre månader

Om du anställdes före den 1 april 2001 av en arbetsgivare som tillhör Almega Tjänsteföretagen har du en månads uppsägningstid vid egen uppsägning, om du och din arbetsgivare inte kommit överens om något annat vid anställningstillfället.

Anställd av arbetsgivare som tillhör Fremia förskola, skola och fritidshem:

 • Om du varit anställd mindre än sex månader: En månad
 • Om du varit anställd mindre än sex år: Två månader
 • Om du varit anställd mer än sex år: Tre månader

Anställd av Vindora Utbildning AB, arbetsgivare som tillhör Sobona (tidigare KFS eller Pacta) eller arbetsgivare som saknar kollektivavtal:

 • Din uppsägningstid är en månad, om du och din arbetsgivare inte kommit överens om något annat vid anställningstillfället.

Arbetsgivare som tillhör Sobona (tidigare Pacta) följer normalt uppsägningstiderna i 11 § LAS (se länk längst ned på sidan) men kan i stället besluta att de kommunala uppsägningstiderna ska gälla.

Anställd av arbetsgivare som tillhör Studieförbund:

 • Din uppsägningstid är en månad, om du och din arbetsgivare inte kommit överens om något annat vid anställningstillfället.
 • Din uppsägningstid är tre månader om du anställts före 1 januari 1998 och din sysselsättningsgrad är minst 75 %.

Statligt anställd:

 • Om du varit anställd mindre än ett år år: En månad
 • Om du varit anställd mer än ett år: Två månader

Uppsägning av tidsbegränsade anställningar

Tidsbegränsade anställningar kan vanligen inte sägas upp om det inte särskilt framgår av det aktuella kollektivavtalet eller ditt enskilda anställningsavtal. Det gäller både dig som arbetstagare och arbetsgivaren.

Du som är anställd av kommun, landsting, Svenska kyrkan eller arbetsgivare som tillhör Pacta har en månads uppsägningstid i en tidsbegränsad anställning som är avsedd att pågå längre än tre månader. Det gäller både dig som arbetstagare och arbetsgivaren. Inom Sobona är det en månads ömsesidig uppsägningstid, där det krävs s.k. saklig grund från arbetsgivarens sida. Inom övriga avtal är det viktigt att utgå från anställningsavtalets formulering, då flera kollektivavtal öppnar upp för uppsägning av tidsbegränsade anställningar om det framgår tydligt av anställningsavtalet, däribland Friskoleavtalet och Fremia (f.d. KFO).

Uppsägningstid enligt lag

Uppsägningstiderna enligt lag finns i 11 § i lagen om anställningsskydd.

 • Skapad 2013-09-16
 • Uppdaterad 2021-05-20
Frågor & Svar