Lärarförbundet
Bli medlem

8 av 10 kommuner delar ut lärarlönelyftet på måfå

I en undersökning bland Lärarförbundets avdelningar visar det sig att åtta av tio kommuner saknar en strategi för lärarlönelyftet. Lärarförbundet ställer krav på regeringen och huvudmän för ett bättre genomförande.

I en nyligen genomförd undersökning med Lärarförbundets lokalavdelningar svarar åtta av tio att deras kommun saknar en strategi för hur lärarlönelyftet tillsammans med ordinarie löneprocess ska bidra till en önskad lönestruktur.

- Självklart är tre miljarder kronor öronmärkta till löneförhöjningar för lärare en positiv reform som vi i Lärarförbundet står bakom. Men genomförandet måste bli bättre och det är kommunernas och de privata skolföretagens ansvar. Nu måste regeringen se till att intentionerna med lärarlönelyftet blir verklighet, säger Johanna Jaara Åstrand, ordförande för Lärarförbundet.

Lärarförbundet ställer krav

Under fredagen träffar Lärarförbundet, SKL och andra skolaktörer Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning, för att prata om lärarlönelyftet.

- Idag kommer vi att framföra tre krav till både regeringen, SKL och friskolorna på mötet. För det första borde alla lärare som uppfyller kriterierna omfattas av lyftet. Där de statliga pengarna inte räcker måste kommunerna skjuta till egna pengar. För det andra måste fler lärargrupper omfattas av lärarlönelyftet. För det tredje är det viktigt att pengarna blir permanenta överallt och inte tillfälliga lönetillägg.

Inom ett par år kommer Sverige sakna 60 000 utbildade lärare i skolorna.

- Det ligger i både regeringens, kommunernas och de privata skolföretagens intresse att ta fram en strategi för hur politiska beslut och arbetsgivarens lönepolitik ska bidra till att rekrytera och behålla fler lärare.

Kommentarer:

Anonym
Anonym

Jag har läst riktlinjer från Regering och Skolverk och undrar om Västervik kommun får göra det som nu sker.
Enligt min chef uppfyller jag alla kriterier, har utvecklat verksamheten, är skicklig och jag har 2 utbildningar på avancerad nivå: specialpedagog 90 hp och magisterexamen special- och behandlings-pedagogik 60 hp. Dessa är utöver 2 lärarlegitimationer: förskollärare och lärare i svenska som andraspråk åk 1-6. Jag har även 90 hp i specialpedagogik, dock inte på avancerad nivå. Jag har arbetat i 39 år och får inte del av lärarlönelyftet med förklaring att jag tjänar för mycket. Min rektor skriver att det betyder att en skicklig pedagog med en förhållandevis låg lön kan ha lyfts framför en väldigt skicklig pedagog med en högre lön.
Vi nu "oskickliga" vad ska vi göra? Jag var inte värd "lyftet", det gick till barn som jag hade mina första arbetsår (1978- 1981). De har nu mer lön än mig, efter detta lyft, men inte mer kompetens vad det gäller utbildning och erfarenheter.
Jag har svar på en skrivelse till Regering som säger att Skolverket ska granska. Skolverket svarar att de ska enbart betala ut pengarna. Hur ska det granskas att rätt personer fick lyftet. Det kokar i lärarkåren, många söker nya arbeten och många är nu sjukskrivna.

  • Skapad 2016-11-16 14:12

Kommentera artikeln!

Med ett konto på lararforbundet.se kan du kommentera, spara och söka bland mer än 30 000 artikler. För alla lärare är lika viktiga - även de som inte är medlemmar i vårt fackförbund (ännu).

Bli medlem

eller logga in här