Lärarförbundet
Bli medlem

Välkomna skolförslag från Moderaterna

-Lärarförbundet har efterfrågat lärarassistenter och det är bra att Moderaterna nu avsätter pengar i budgeten för det, säger Maria Rönn, 1:e vice ordförande, som deltog i Moderaternas pressträff.

-Lärarförbundet har efterfrågat lärarassistenter och det är bra att Moderaterna nu avsätter pengar i budgeten för det, säger Maria Rönn, 1:e vice ordförande, som deltog i Moderaternas pressträff.

Statens satsning på tre miljarder extra till lärarlöner är nu säkerställd, då Moderaterna ställer sig bakom regeringens lärarlönelyft. Som Lärarförbundet tidigare efterfrågat vill Moderaterna även satsa på lärarassistenter för att avlasta lärarna.

Moderaterna redogjorde under måndagen för sina nya skolpolitiska förslag, som handlar om statens satsning på lärarlöner och att införa lärarassistenter.

Lärarförbundet välkomnar löftet om att inte göra några nedskärningar på skolområdet och gläds över att Moderaterna ställer sig bakom regeringens lärarlönelyft på tre miljarder.

-Nu kan den nationella samlingen äntligen bli en samling över blockgränserna. Jag förväntar mig att regeringen ser detta som en utsträckt hand och nu bjuder in Moderaterna till de pågående samtalen om läraryrkets attraktivitet. Skolan behöver breda överenskommelser och långsiktiga förutsättningar för att mota lärarbristen, säger Maria Rönn, 1:a vice ordförande Lärarförbundet.

Fler lärarassistenter viktig signal

Lärarförbundet välkomnar också satsningen på lärarassistenter, men betonar att det i första hand är en viktig signal till huvudmännen.

-Lärarförbundet har efterfrågat lärarassistenter och det är bra att Moderaterna nu avsätter pengar i budgeten för det. 200 miljoner kronor per år räcker till en lärarassistent i var sjätte lågstadieskola, så det är främst en symbolisk satsning, men ändå viktig som signal till huvudmännen, avslutar Maria Rönn.

TV: Moderaternas pressträff med Anna Kinberg Batra och Maria Rönn

  • Skapad 2016-03-07
Frågor & Svar