Lärarförbundet
Bli medlem

Lagen om anställningsskydd, LAS

En situation som kan vara särskilt komplicerad och föranleda många frågor är om man utsätts för omorganisation, varsel och kanske uppsägning, eller avsked.

En medlem som riskerar att bli, eller som är, arbetslös har rätt att få den information som hon frågar efter. Om det är frågor som rör lagen om anställningsskydd, till exempel omplaceringar och turordningsregler, ska du alltid vända dig till din avdelningsstyrelse.

Det är viktigt att styrelsen får vetskap om vad som sker ute på arbetsplatserna och att enskilda medlemmars rättigheter tas tillvara på rätt sätt.

Den 1 maj 2016 förändrades LAS, och öppnade för flera vägar från tillfällig till fast anställning. Det finns kompletterande reglering i de flesta av de kollektivavtal som Lärarförbundet tecknar när det gäller anställningsformerna.

Den 1 januari 2020 införs en rätt att kvarstå i anställningen till utgången av den månad du fyller 68 år. I en andra fas, 1 januari 2023, innebär lagen att du har rätt att kvarstå i anställningen till utgången av den månad du fyller 69. Dessa ändringar är sammankopplade med ett antal andra förändringar som är bra att känna till. Ett sådant exempel är att arbetsgivarens rätt att meddela dig som arbetstagare att du ska lämna din anställning vid utgången av den månad du fyller 67 ersätts med en möjlighet att säga upp dig som arbetstagare utan krav på saklig grund från det att du fyllt 68 år, respektive 69 år från den 1 januari 2023.

Uppsägningstiden för dig som fyllt 68 år i samband med lagändringen är en (1) månad, ömsesidigt för arbetstagare och arbetsgivare. Ta även en titt i det kollektivavtal som gäller för dig, samt i ditt enskilda anställningsavtal.

Vid uppsägning eller avsked kan ogiltigförklaring inte göras efter att du fyllt 68 år. Det kommer inte heller att kvarstå någon företrädesrätt till återanställning, vilket arbetsgivaren då inte längre behöver upplysa om.

Förändringarna innebär vidare att arbetsgivaren i enlighet med 33 a § LAS ska underrätta arbetstagare som uppnått den aktuella LAS-åldern om uppsägningen, inklusive varsla arbetstagarorganisationen, i linje med 30 § LAS. Möjlighet till överläggning finns.

Konvertering till tillsvidareanställning kommer inte att ske för arbetstagare som uppnått åldersgränsen för avtal som ingås efter den 1 januari. För avtal som ingås innan årsskiftet gäller de äldre konverteringsreglerna i 5 b § LAS, alltså innan den 1 januari 2020, gäller att avtal om allmän visstidsanställning eller vikariat inte konverteras om arbetstagaren redan tidigare fyllt 67 år.

Exempel: I de fall du anställs efter den 1 januari 2020 men före den 1 januari 2023 konverteras din allmänna visstidsanställning inte till en tillsvidareanställning efter att du har fyllt 68 år. Samma princip gäller sedan för avtal som ingås efter den 1 januari 2023 för den som fyllt 69 år.

Arbetsgivaren kunde fram till den 31 december 2019 ge en arbetstagare som fyller 67 senast den 31 januari 2020 ett skriftligt besked om att anställningen avslutas senast vid utgången av den månad arbetstagaren fyller 67. Om beskedet lämnades efter årsskiftet; om arbetstagaren fyller 67 den 1 februari eller senare; eller om arbetsgivaren i beskedet angett att anställningen avslutas senare än den 31 januari 2020 är det skriftliga beskedet ogiltigt.

Tveka inte att ringa Lärarförbundet Kontakt, 0770 -33 03 03.

  • Skapad 2014-03-12
  • Uppdaterad 2020-05-08
Frågor & Svar