Lärarförbundet
Bli medlem

Program för Lärarnas forskningskonvent 2016

Den 13 april 2016 är det dags för Lärarnas forskningskonvent. Här hittar du det och resten av programmet. Bland annat medverkar Philippa Cordingley, från CUREE, England.

Lärarnas forskningskonvent är en heldag då vi tillsammans fyller begreppet att skolan ska "vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet". Konventet vänder sig till alla lärare, från förskola till högskola.

Program

09.30- 10.15 Registrering och kaffe

Moderator: Johanna Koljonen

10.15- 10.30 Presentation av Lärarförbundets vetenskapliga råd
Medverkande: Anders Arnqvist, ordförande i Lärarförbundets vetenskapliga råd

10.30- 10.45 Forskning i fokus för lärarprofessionens utveckling
Medverkande: Johanna Jaara Åstrand, ordförande för Lärarförbundet

10.45- 11.15 Hur kan Skolforskningsinstitutet bidra till en skola på vetenskaplig grund?
Medverkande: Lena Adamson, direktör Skolforskningsinstitutet

11.15- 11.45 A win-win approach
Medverkande: Phillipa Cordingley, Chief Executive, Centre for the Use of Research and Evidence in Education,CUREE (UK)
Samtal sker på engelska.

11.45- 12.00 Vad kan vi lära av varandra?
Medverkande: Lena Adamson, direktör Skolforskningsinstitutet och Philippa Cordingley, Chief Executive, CUREE (UK)
Samtal sker på engelska.

12.00- 13.10 LUNCH

13.10-14.00 Panelsamtal Vad betyder forskning för skolans och lärarprofessionens utveckling
Medverkande:
Klas-Herman Lundgren: Politiskt sakkunnig hos Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning.
Inger Eriksson: Professor i pedagogik vid Stockholms universitet, Institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik samt vetenskaplig ledare för samverkansplattformen Stockholm Teaching & Learning Study (STLS).
Ulrika Bergmark: Biträdande professor och utbildningsledare samt lektor och docent i pedagogik vid Luleå tekniska universitet.
Helena Eriksson: Kommunal lektor i matematikämnets didaktik, projektledare "Matematik på lågstadiet genom problemlösning och algebra" samt specialpedagog grundskolan.

14.00- 16.00 Forskande lärare utvecklar undervisningen
Presentationer, samtal och funderingar kring de nationella forskarskolornas bidrag till en skola på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.

Välj mellan något av följande seminarier:

  • Forskarskola i kommunikation och relationer (FoRFa)
  • Centrum för utbildningsvetenskap och lärarforskning (CUL)
  • Yrkesämnenas didaktik
  • Learning study - praktikutvecklande ämnesdidaktisk forskning
  • Centrum för Samhällsvetenskapernas didaktik (CSD)
  • Nationella Forskarskolan i naturvetenskapernas och teknikens didaktik (FontD)
  • De främmande språkens didaktik (FRAM).

Under seminariepasset finns kaffebufféer med hembakat fikabröd, frukt, kaffe och te.

16.10- 16.45 Vad kom vi fram till?
Moderator och Lärarförbundets vetenskapliga råd sammanfattar samtal och diskussioner från seminarierna.

16.45- 17.45 Mingel

  • Skapad 2016-02-29
  • Uppdaterad 2016-04-12
Frågor & Svar