Lärarförbundet
Bli medlem

Nya riktmärken för barngrupper i förskolan seger för Lärarförbundet

Skolverket har beslutat om nya riktmärken för gruppstorlekar i förskolan, som Lärarförbundet har jobbat för under lång tid. För barn i åldrarna 1-3 år rekommenderas en storlek på sex till tolv barn, medan grupperna med äldre barn, i åldrarna 4-5, bör ha nio till 15 barn.

Lärarförbundet har sedan länge arbetat för att få politikerna att minska barngrupperna i förskolan. Beskedet från Skolverket om nya riktmärken för gruppstorlekarna är resultatet av det arbetet och välkomnas av Lärarförbundet.

- Det här sänder tydliga signaler om att barngrupperna måste bli väsentligt mindre än idag, säger Johanna Jaara Åstrand, Lärarförbundets ordförande.

För barn mellan ett och tre år bör barngrupperna vara 6-12 barn och för fyra-femåringarna är det rekommenderade spannet 9-15 barn. De här riktmärkena talar sitt tydliga språk: dagens nivåer (i genomsnitt ca 17 barn) är helt oacceptabla.

Lärarförbundet fick igenom kraven

-Detta är ett viktigt första steg. Nu behöver de nya riktlinjerna ligga till grund för en rejäl omprioritering i kommunerna och hos de fristående huvudmännen. Vi ser fram emot ett fortsatt lokalt samarbete.

När Skolverket tidigare tog bort riktmärket 15 var deras förklaring att de ändå inte efterlevdes. Lärarförbundet krävde att ett riktmärke skulle återinföras, och att de behövde bli tydligare.

- Min bedömning är att det nya riktmärket uppfyller det kravet, säger Johanna Jaara Åstrand.

Nu gäller det att riktlinjerna verkligen gör avtryck i praktiken.

-Det råder en skriande lärarbrist i förskolan och lärarna måste ha förutsättningar för att ta sitt pedagogiska ansvar – i varje barngrupp, säger hon. Det är också viktigt att förskollärares och förskolechefers bedömningar får ligga till grund för beslutet om var inom spannet en barngrupp ska ligga.

Fritidshemmen nästa steg

Nästa steg, anser Johanna Jaara Åstrand, är att införa riktlinjer för barngrupperna i fritidshemmen.

- De har för länge sen passerat all rimlighet. Förskolans riktlinjer ger en indikation om vad som kan vara en lämplig gruppstorlek för fritidshemmets elever.

  • Skapad 2016-02-12
Frågor & Svar