Lärarförbundet
Bli medlem

​67 996 personer skrev under för #skolavtal18

Lärarförbundets Johanna Jaara Åstrand och Lärarnas Riksförbunds Åsa Fahlén lämnar uppropet till SKL.

Lärarförbundets Johanna Jaara Åstrand och Lärarnas Riksförbunds Åsa Fahlén lämnar uppropet till SKL.

Det var den 5 juni som Lärarförbundets Johanna Jaara Åstrand och Lärarnas Riksförbunds Åsa Fahlén uppropet för #skolavtal18 till Sveriges kommuner och landsting.

Sammanlagt var det 67 996 personer som skrev under kraven på ett nytt skolavtal för lärare som är anställda av kommun, landsting eller av Pacta. Namninsamlingen pågick mellan 18 maj och 4 juni 2018 på skolavtal18.nu.

Nu fortsätter Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund att driva på i förhandlingarna. Just nu pågår medling mellan parterna. Det nuvarande avtalet, som löpte ut den 31 mars 2018 och förlängdes i början av april, gäller tillsvidare även under medlingen.
Avtalet omfattar omkring 200 000 personer och en mängd olika grupper: lärare i fritidshem, speciallärare, specialpedagog, lärare i musik- och kulturskolor, förskollärare, skolledare, studievägledare och lärare i grundskola och gymnasium.
- I förhandlingarna har lärarorganisationerna mött en motpart som tagit som sin viktigaste fråga att ändra turordningsreglerna vid uppsägning på grund av arbetsbrist, säger Johanna Jaara Åstrand, ordförande i Lärarförbundet.
- Det är knappast vad skolans utmaning handlar om. Skolan lider inte av arbetsbrist, men däremot av en enorm lärarbrist.


  • Skapad 2018-06-07
Frågor & Svar