Lärarförbundet
Har du fått dubbla fakturor för maj månads avgift? Bortse från en av fakturorna och betala endast en avgift. →
Bli medlem

Skolor ska kunna stoppa politiska partier

​En ny bestämmelse föreslås införas i skollagen. Den ska ge skolor möjlighet att begränsa antalet inbjudna partier. - Det här är viktigt för det markerar att politisk information i skolan är en integrerad del av utbildningen och ingår i skolans demokratiska uppdrag, säger Johanna Jaara Åstrand.

Det var den tidigare regeringen som tillsatte en utredning om villkoren för politiska partiers tillträde i skolan. Den är nu klar.

Rättsläget har spretat

- Utredningen reder ut vad som gäller när politiska partier vill besöka skolan. Rättsläget i frågan har spretat åt olika håll och oklarheterna har lett till många olyckliga situationer för skolledare, lärare och elever. Flera lärare och skolledare har upplevt att skolan inte har kunnat skydda elever i tillräcklig omfattning på grund av regelsystemet, säger Johanna Jaara Åstrand, ordförande i Lärarförbundet.

Hon är positiv till att det nu blir mer klart vad skolor får göra.

Ny bestämmelse

I utredningen föreslås att en ny bestämmelse införs i skollagen som ger skolan möjlighet att begränsa antalet inbjudna partier. Ett urvalskriterium kan vara att skolan bjuder in samtliga partier i antingen riksdagen, i kommun-, landstingsfullmäktige eller i europaparlamentet. Men skolan kan även använda sig av andra urvalskriterier, så länge urvalet görs på andra objektiva grunder.

Skolan bestämmer

- Den föreslagna regleringen tydliggör att det är skolan som bestämmer vilka som bjuds in i skolan och att skolan kan begränsa antalet partier som bjuds in. Skolan är ingen allmän plats utan elevernas säkerhet och utbildning måste alltid gå i första hand, säger Johanna Jaara Åstrand

Den föreslagna bestämmelsen kommer naturligtvis inte kunna förhindra att en representant för något politiskt parti beter sig olämpligt i skolan men i utredningen ges även vägledning om hur sådana situationer kan hanteras.

Kommentera artikeln!

Med ett konto på lararforbundet.se kan du kommentera, spara och söka bland mer än 30 000 artikler. För alla lärare är lika viktiga - även de som inte är medlemmar i vårt fackförbund (ännu).

Bli medlem

eller logga in här