Lärarförbundet

Kommunala avtalet HÖK12 vände lärarnas löneutveckling

Det nuvarande kommunala löneavtalet, HÖK12, har gett lärarna som grupp högre löneökningar än andra jämförbara yrken. HÖK12 har varit en viktig del i arbetet för att minska lönegapet till andra högskoleutbildade yrken.

De två senaste åren har det inte funnits några centralt beslutade löneökningar i avtalet, medan de två första hade sådana. Under hela avtalsperioden har lärare haft en riktigt bra löneutveckling. Varje år har lärare fått ett högre löneutfall än arbetsmarknaden i stort.

Sett över avtalets fyra år har löneökningarna för kommunalt anställda lärare som grupp i genomsnitt varit klart högre än det så kallade märket (den nedersta linjen i figuren), men också klart högre än vad Medlingsinstitutet redovisar som utfallet på arbetsmarknaden, (den mittersta linjen).

I lärarnas löner ingår då även extra pengar från den statliga förstelärarreformen men även om dessa räknas bort (cirka en procentenhet 2014 och ett par tiondels procentenhet 2015) så ökade de kommunala lärarlönerna mer än lönerna i stort på arbetsmarknaden.

löneutveckling diagram2

Avtalet har också haft en gynnsam påverkan lärarnas löner i förhållande till den genomsnittliga lönen för andra yrkesgrupper med minst treårig högskoleutbildning.

Under den senaste avtalsperioden har gapet minskat med två procentenheter för lärare i grund- och gymnasieskolan (från 78 till 80 procent). För förskollärare och lärare i fritidshem är motsvarande minskning av gapet tre procentenheter (från 68 till 71 procent).

Kommentera artikeln!

Med ett konto på lararforbundet.se kan du kommentera, spara och söka bland mer än 30 000 artikler. För alla lärare är lika viktiga - även de som inte är medlemmar i vårt fackförbund (ännu).

Bli medlem

eller logga in här