Lärarförbundet
Bli medlem
Onsdag 12 maj stänger vi våra telefoner kl 12:00 välkommen att höra av dig igen måndagen 17 maj kl 09:00

55 procent av rektorerna funderar på att lämna yrket

En undersökning från Lärarförbundet visar att rektorer och förskolechefer lider av stress och hög arbetsbelastning. Sju av tio rektorer uppger att de måste arbeta mer än 45 timmar i veckan.

Skolledares arbetsbelastning ökar och dessutom uppger två av tre skolledare att de har fått mindre tid för det pedagogiska uppdraget.

Rektorer och förskolechefer måste få fokusera på sitt uppdrag

Lärarförbundet presenterar uppgifterna i rapporten "Låt skolledare fokusera på att vara skolledare".

- Elevresultaten fortsätter att försämras och ett gott pedagogiskt ledarskap behövs mer än någonsin. Skolledares arbetssituation är helt orimlig med ständigt nya arbetsuppgifter, ständigt mer att göra och ständigt sämre förutsättningar. Nu måste skolledare få möjlighet att fokusera på sitt uppdrag, säger Lärarförbundets ordförande Eva-Lis Sirén.

Höj lönerna och sänk arbetsbelastningen

Av de 2700 skolledare som deltagit i undersökningen, uppger hälften att de övervägt att lämna yrket det senaste året.

- Det som avgör om svensk skola kan locka kompetenta ledare framöver är en rimligare arbetsbelastning tillsammans med mer attraktiva löner, säger Eva-Lis Sirén.

Lärarförbundets krav

  • Regeringen måste snarast tillsätta den utredning av skolledarnas arbetssituation som aviserades i budgetpropositionen 2013.
  • Varje reform och nytt uppdrag från staten och huvudmannen måste matchas med resurser i form av tid och pengar.
  • Öka antalet skolledare så att varje skolledare får ett rimligt antal medarbetare.
  • Sluta att flytta administrativa arbetsuppgifter från huvudkontoren till skolorna.
  • Skärp skollagen så att huvudmännen regelbundet måste förvissa sig om att rektorer och förskolechefer har tillräckliga resurser för att klara sina uppdrag.

Kommentera artikeln!

Med ett konto på lararforbundet.se kan du kommentera, spara och söka bland mer än 30 000 artikler. För alla lärare är lika viktiga - även de som inte är medlemmar i vårt fackförbund (ännu).

Bli medlem

eller logga in här

Frågor & Svar