Lärarförbundet
Bli medlem

Lärarförbundet Student - för dig som läser till lärare

Lärarförbundet Student är lärarstudenternas forum för att bevaka och diskutera lärarutbildningen och den framtida yrkesrollen. Lärarförbundet Student finns på i princip alla orter som har lärarutbildning. Engagera dig du också!

Så här är vi organiserade

De flesta orter med lärarutbildning har lokala studerandekommittéer som består av engagerade lärarstudenter som driver lokala frågor och anordnar aktiviteter för lärarstudenter. För att stödja dessa studenter har vi också studentombud på nästan alla lärosäten.

Lärarförbundet Students nationella styrelse består av nio ledamöter. Studerandekommittén arbetar övergripande med frågor som rör lärarutbildningen och läraryrket. De lärarstudenter som nominerats till ledamot i den nationella studerandekommittén är också valbara till styrelsen som består av tre ledamöter, vice ordförande och ordförande. Studerandekommittén tillsammans med styrelsen arbetar för de mål och den verksamhet som Lärarstudentmötet beslutar om.

I början av december varje år väljs en ny studerandekommitté och styrelse på Lärarstudentmötet, vilket är Lärarförbundet students årsmöte. Där fattas även beslut om vad Lärarförbundet Student särskilt ska arbeta med under kommande verksamhetsår.

Många skäl att engagera sig i Lärarförbundet Student

Kontakta din lokala studerandekommitté eller studerandeinformatören på den ort där du studerar.

Hitta din studerandeinformatör

Kommentera artikeln!

Med ett konto på lararforbundet.se kan du kommentera, spara och söka bland mer än 30 000 artikler. För alla lärare är lika viktiga - även de som inte är medlemmar i vårt fackförbund (ännu).

Bli medlem

eller logga in här

Frågor & Svar