Lärarförbundet

Lärarförbundet Student - för dig som läser till lärare

Lärarförbundet Student är lärarstudenternas forum för att bevaka och diskutera lärarutbildningen och den framtida yrkesrollen. Lärarförbundet Student finns på i princip alla orter som har lärarutbildning, på den här sidan hittar du kontaktpersoner. Engagera dig du också!

Så här är vi organiserade

De flesta orter med lärarutbildning har lokala Lärarförbundet Student som arbetar med lokala frågor och anordnar aktiviteter för studerandemedlemmar.

Lärarförbundet Students nationella studerandekommitté består av en ledamot och en suppleant från varje lärosäte. Studerandekommittén arbetar övergripande med frågor som rör lärarutbildningen och läraryrket. De lärarstudenter som nominerats till ledamot i den nationella studerandekommittén är också valbara till styrelsen som består av tre ledamöter, vice ordförande och ordförande. Studerandekommittén tillsammans med styrelsen arbetar för de mål och den verksamhet som Lärarstudentmötet beslutar om.

I början av december varje år väljs en ny studerandekommitté och styrelse på Lärarstudentmötet, vilket är Lärarförbundet students årsmöte. Där fattas även beslut om vad Lärarförbundet Student särskilt ska arbeta med under kommande verksamhetsår.

Engagera dig? Undrar nåt?

Kontakta din lokala studerandekommitté eller studerandeinformatören på den ort där du studerar.

Hitta din studerandeinformatör

Kontaktpersoner på lärosätena, samt ordinarie ledamöter och suppleanter i studerandekommittén 2017

Ort

Roll i studerandekommittén

Namn

Eskilstuna/Mälardalen

Ordinarie

Tommy Sjögren

Eskilstuna/Mälardalen

Suppleant

Victoria Eriksson

Gävle

Ordinarie

Anna Suchy

Gävle

Suppleant

Karin Mazun

Göteborg

Ordinarie

Elouise Johansson

Göteborg

Suppleant

Simone Narse

Halmstad

Ordinarie

Kimberly Rundqvist

Halmstad

Suppleant

Robert Yngve

Jönköping

Ordinarie

Malin Holmgren

Jönköping

Suppleant

Felicia Pihl

Kalmar

Ordinarie

Rasmus Nygren

Kalmar

Suppleant

Sofia Knudsen

Karlstad

Ordinarie

Gabriella Dahlhjelm

Karlstad

Suppleant

Anna Runnelid

Linköping

Ordinarie

Axel Selhammar

Linköping

Suppleant

-

Malmö

Ordinarie

Lejla Klinac

Malmö

Suppleant

Erik Lindgren

Norrköping

Ordinarie

Caroline Diaz

Norrköping

Suppleant

Marie Ahola

Stockholm

Ordinarie

Edward Williamson

Stockholm

Suppleant

Maria Guthke

Sundsvall

Ordinarie

Elin Persson

Sundsvall

Suppleant

-

Umeå

Ordinarie

Sanna Öhgren

Umeå

Suppleant

-

Uppsala

Ordinarie

Daniel Darpe

Uppsala

Suppleant

Malin Pettersson

Växjö

Ordinarie

Anna Larsson

Växjö

Suppleant

Linus Svensson

Kommentera artikeln!

Med ett konto på lararforbundet.se kan du kommentera, spara och söka bland mer än 30 000 artikler. För alla lärare är lika viktiga - även de som inte är medlemmar i vårt fackförbund (ännu).

Bli medlem

eller logga in här