Lärarförbundet
Bli medlem

”Det är dags att politikerna satsar på fritidshemmen”

Ny statistik som Lärarförbundet har tagit fram visar att andelen elever per högskoleutbildad pedagog på fritidshemmen har ökat markant de senaste tio åren. ”Det är dags att politikerna öppnar ögonen och satsar på fritidshemmen”, säger förbundsordförande Johanna Jaara Åstrand.

Färska siffror visar att elevgrupperna på fritidshemmen fortsätter att öka, i vissa delar av landet går det nu över 70 barn på varje högskoleutbildad pedagog. På tio år har rikssnittet ökat med 41 procent och det går nu 43 barn på varje enskild högskoleutbildad pedagog.

- Det här är fakta som borde göra varje politiker sömnlös och jag kommer inte att tillåta att politiker på någon nivå smiter ifrån den här situationen utan nu är det hög tid att elevgrupperna på fritidshemmen blir mindre och att lärarna blir fler, säger Johanna Jaara Åstrand.

Förutom att elevgrupperna växer på fritidshemmen har arbetsbelastningen ökat, tid för planeringen minskat och lokalerna är inte anpassade för verksamheten.

Så ser situationen ut på landets fritidshem

Statistiken som Lärarförbundet har tagit fram är unik, och visar för första gången hur stora barngrupperna är länsvis, i förhållande till högskoleutbildad personal. Situationen är som allra värst i Uppsala län, där antal barn per högskoleutbildad personal har ökat med 76 procent sedan 2004.

Rikssnittet totalt 2004 2014
Elevgrupp, antal elever per avdelning3141
Lärartäthet, antal elever per årsarbetare med ped. högskoleutb.
3043


Storstäder totalt - Göteborg, Stockholm, Malmö20042014
Elevgrupp, antal elever per avdelning3145
Lärartäthet, antal elever per årsarbetare med ped. högskoleutb.3253


Se statistiken i sin helhet, länsvis samt per storstad från 2004 fram till 2014.

Vad anser Lärarförbundet bör hända?

  1. Höj lärartätheten i fritidshemmen
    Alla anställda i fritidshem ska ha en pedagogisk högskoleexamen med inriktning mot fritidshem, vilket innefattar fritidspedagoger och lärare i fritidshem. Lärarförbundet kräver bindande, nationella riktlinjer för personaltäthet i fritidshemmen.
  2. Minska gruppstorlekarna
    Lärarförbundet kräver nationella riktlinjer för gruppstorleken i fritidshem. Dessa riktlinjer ska vara bindande för huvudmannen.
  3. Inför legitimation i fritidspedagogik
    Fritidspedagoger ska kunna ansöka om legitimation även i fritidspedagogik och inte bara i skolämnen.
  • Skapad 2015-05-11
Frågor & Svar