Lärarförbundet
Bli medlem

3 000 mer i snitt i månaden till 60 000 lärare

Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning, statsminister Stefan Löfven, Johanna Jaara Åstrand, Lärarförbundets ordförande, Helene Fritzon, SKL, och Bo Jansson, ordförande LR.

Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning, statsminister Stefan Löfven, Johanna Jaara Åstrand, Lärarförbundets ordförande, Helene Fritzon, SKL, och Bo Jansson, ordförande LR.

Statsminister Stefan Löfven presenterade idag vid en presskonferens i Almedalen regeringens satsning på högre lärarlöner, den så kallade nationella samlingen.

Satsningen omfattar behöriga lärare i förskola, förskoleklass, fritidshem, grundskola och gymnasium, särskola och modersmål. Totalt räcker pengarna till ca 60 000 lärare som får 3000kr/mån i löneökning. Utifrån kriterier som parterna utarbetat avgör huvudmännen vilka som ska omfattas.

- Viktigaste orsaken till lärarbristen är den låga lönen. Därför är den här lönesatsningen oerhört viktigt. Det är ett steg på vägen för att uppvärdera läraryrket, säger Lärarförbundets ordförande Johanna Jaara Åstrand.

Kriterierna är utformade så att den särskilda löneökningen ska nå lärare som till exempel har ett särskilt avancerat läraruppdrag eller ett särskilt ansvar för exempelvis ett ämne eller kollegialt samarbete.

Fördelas utifrån kriterier

Det blir inte några särskilda tjänster som med förstelärarreformen, utan lönepengarna fördelas utifrån kriterierna, det vill säga det lärare redan gör. Det är ett viktigt erkännande för det viktiga arbete lärare bedriver varje dag.

- Högre löner tillsammans med bättre arbetsvillkor och bättre möjligheter att lyckas i yrket är helt nödvändigt. Därför är det bra att regeringen gör en bred satsning som både handlar om att uppvärdera läraryrket och förbättra förutsättningarna i arbetet. Fler anställda och mindre grupper/klasser, tidigare insatser för barn med särskilda behov, ökad likvärdighet, och att få fler ska fullfölja en gymnasieutbildning, säger Johanna Jaara Åstrand.

Viktigt steg

Satsningens huvudfokus är på förskollärare i förskoleklass, grundskollärare, gymnasielärare och modersmålslärare i förskoleklass, grundskola, gymnasium och särskola. 90 procent av satsningen går till dessa. Resterande del kan gå till förskolan.

Ur vilken del av satsningen (de 90 procenten eller resterande) fritidspedagoger respektive lärare i fritidshem kan få ta del av löneökningarna är inte helt klart ännu. Lärarförbundet anser att lärares verksamhet som naturligt är integrerade i grundskolan, bör höra till kategorin som omfattas av huvudsatsningen.

- Det här är ett viktigt steg som vi verkligen välkomnar, men det kommer inte att lösa decennier av eftersläpning och nedprioritering. Nu måste huvudmännen fortsätta satsa och det måste ske under många år. Politiker och huvudmän måste hela tiden fråga sig om de har gjort tillräckligt. Och så länge svaret inte är ja måste de vara beredda att göra mer, säger Johanna Jaara Åstrand.


Kommentarer:

Lena
Lena Collin

Jag tycker det är tråkigt att huvudmannen måste driva grundskola för att kunna söka detta...Det betyder att min chef och väldigt många andra som "bara" driver förskolor inte kan söka detta för att premiera goda lärare på sina arbetsplatser.

 • Skapad 2016-10-02 07:48
Anonym
Anonym

Finns det några dokumenterade erfarenheter över huvud taget som visar på att de ekonomiska incitamenten i form av förstelärarlöner eller ens individuell lönesättning gör läraryrket mer attraktivt eller skapar grund för lärares eget engagemang att utveckla arbetet med barnen och eleverna? Tänk om en orsak till flykten från yrket handlar om att man genom dessa lönesystem skapat en tystnadskultur där lärare tittar snett på varandra, smyger med sin lön och till och med snackar skit om sina kollegor: "det får väl förstelärarna göra, de som har betalt - det tänker inte jag befatta mig med" eller "hon som har så hög lön är väl kompis med chefen". Innan det individuella lönesystemet fanns och innan lönespridningen las in som ett incitament för utveckling, kunde vi åtminstone sitta i personalrummet och klaga på våra låga löner kollektivt och kämpa tillsammans. Tänk om det är lönespridningen som gör att många slutar. Nu ska vi vara "stora egon" som bara tänker på den egna nyttan och därmed antingen hålla tyst eller skämmas.
Tänk om Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund varit med och bidragit till lärarbristen genom att acceptera det individuella lönesystemet, försteläraridén och nu lärarlönelyftet?
Idag talade jag med en kollega som berättat att lärarlönelyftet kan innebära att en rektor med 50 anställda lärare som är behöriga för "lyftet' skulle behöva lägga 150 timmar bara på dessa lönesamtal. Detta motsvarar nästan 4 veckors heltidsjobb bara för dessa samtal. Hur tänkte de som beslutade? Om man har 90 lärare på en skola blir det 7 veckors heltidsjobb....Suck!

 • Skapad 2016-08-31 16:54
Anonym
Anonym

När man skrollar ner och läser alla negativa kommentarer blir fackföreningens linje och tystnad här på bloggen obegriplig. Finns det några som inte är förstelärare som tycker att reformen är bra? som är glada över den fina hjälp i arbetet som förstelärarna ger dem? Finns det några positiva utvärderingar av reformens resultat? Det finns nog men jag har inte sett dem. Däremot har jag sett lärare byta kommun och skola på ett sätt som drabbar verksamheten, osämja på grund av att lärare som gör likvärdig arbetsinsats avlönas olika och äldre lärare med hög kompetens som blir passerade i lön av yngre med förmåga att sälja sig själv och byta jobb på "smart" sätt. Nu kommer nästa splittrande reform som drabbar vår verksamhet.

 • Skapad 2016-05-25 22:40
Helene
Helene Persson

Varför satsas det inte på folkhögskolelärarna?! Är vi bortglömda?/Heléne

 • Skapad 2016-04-25 15:20
Anonym
Anonym

En satsning helt i politikens linje. Minst lika bra som den med förstalärare. Istället för att facken står eniga i att ALLA behöver ett rejält lyft ställer man sig positiv till dessa småpengar som i sin förläggning splittrar lärarkollektivet. På kort sikt kan både enskilda politiker och lärarfack säga till skola och samhälle att man verkat för att höja lärarnas status. På lång sikt, förödande för alla oss som jobbar hårt inom den svenska skolan.

Det är bara några månader sedan lärarfacken skrev på ett nytt avtals med kommunerna. Ett avtal man är mycket nöjd med. Men, med denna typ av avtal tar det 40 år till att grundskollärarna har lika mycket i lön som jämförbara grupper. 40 år! Det innebär konkret att om en ung person idag blir lärare kan hon (troligtvis ingen han) få en respektfull lön de sista åren hon jobbar innan pension. Ynkligt! Ta strid! Våga stå upp! Våga strejk! Sluta att anpassa och fega för att nå koncensus.

 • Skapad 2016-03-07 10:21
Lena
Lena Hellberg

Jag tycker att det är dåligt att inte mer går till förskolan för förskollärare som arbetar med barn mellan 1-5 år. Detta säger något om vilka prioriteringar som görs, av både politiker och vårt fackförbund. Om man inte satsar på det grundläggande arbetet med barnen kan det vara försent när barnen når upp till Förskoleklass.

 • Skapad 2016-01-22 19:22
Lena

Om Lena Hellberg

Jag arbetar 80 % som förskollärare och studerar en master i pedagogik 50 %.

Anonym
Anonym

Jag är en obehörig lärare som jobbar efter 10 år som modersållärare.
Jag ambulerar som alla mina kollegor, har 20 "klasser" på olika nivå, som betyder förbereda minst 10 kursplaner, men nästa ingen planeringstid på schema, så ofta jag är tvungen att jobba kväll och helgen hemma i stället att vara med min familj.
Jag menar absolut inte att jag måste ha samma höjning i lön som lärare som studerade och ha en "perfekt" utbildning för att jobba i skolan, såklart för mig att de har meriter och rättigheten att får mer än mig, att få samma ekonomiska behandling skulle jag betrakta orättvis, men det är också orättvis att vi är absolut aldrig räknat, att min erfarenhet räknas inte, att vi måste känna tackande till kommunerna därför de ger oss en jobb möjlighet.
Så klart att jag, som nästa alla mina kollegor med en lik situation, försöker att hitta ett nytt jobb, även med samma lön, men minst som får tillåta oss att ha något mer än jobbet livet och/eller kanske tvingar inte oss att svara nej eller ”vänta” till våra barn varje de frågar för ett par skor.

 • Skapad 2015-12-18 09:47
Pål
Pål Bernhardsson

Denna satsning som regeringen gör på lärarna "skjuter fel".
Det är alla lärare som behöver lyftas lönemässigt, med undantag av de som tidigare har erhållit lönesatsning - förstelärarna.
Alla lärare jag pratar med i lokalavdelningen ser med besvikelse på och blir arga och uppgivna över de uppsatta ramar som lagts i denna satsning.

Det kommer inte att leda till att lärare stimuleras till bättre utfört arbete, att de stannar kvar i yrket eller att det lockar andra till att bli lärare. Tillhör man inte de "utlottade" så lägger bidrar detta till att se sig om efter annat arbete och/eller att man minskar på sina ambitioner som lärare. Reformen skapar ett nytt begrepp - "tredjelärare". Vem tjänar på det?

Det kommer också att ställa till det i den lokala lönepolitiken eftersom regeringens lönesatsning inte följer denna. Lönens nivå skall återspeglas utifrån lönekriterier.

Jag undrar vad Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund har sagt i de samtal som ägt rum med regeringen. Hoppas att de inte föreslagit denna konstruktion eller att de har godkänt det. Att detta leder till höjda löner för alla de som inte kommer att omfattas ser jag inte heller som möjligt. De pengar som nu lyfts fram kommer från staten och de flesta kommunerna har inte utrymme att göra satsningar på lärarna.

Hur tänker man egentligen?

 • Skapad 2015-09-23 10:23
Anonym
Anonym

"90 procent av satsningen går till förskoleklasslärare och grundskolans lärare. "Resterande del kan gå till förskolan" sägs det. När kommer satsningar på förskollärare?

 • Skapad 2015-09-17 22:54
Anonym
Anonym
Svar till Anonym

Håller med dig när ska vi i förskolan få våran del ?

 • Skapad 2015-12-04 17:13
Anonym
Anonym

...förlåt!
..."är med och betalar din icke oansenliga lön" ska det vara.

 • Skapad 2015-08-16 21:56
Anonym
Anonym

Nej Johanna, satsningen ska inte ske under många år. Det ska ske NU! ...och det ska vara till ALLA. Det är ju inte bara 60000 lärare som har för dåligt betalt och dignar under allt mer och mer arbete samt ledda av kommunpolitiker med 80 högskolepoäng i Praktisk Inkompetens.
Vi har haft mer än tjugo år med löpande försämringar, både löne- och arbetsmässigt. Ska vi ha tjugo till!?
...och Johanna...skulle vara bra med respons på inlagda kommentarer. Men du läser sannolikt inte synpunkter från medlemmarna som betalar din icke oansenliga lön!

 • Skapad 2015-08-16 21:55
Anonym
Anonym

Det här kommer samtliga lärare att få betala med högre usk.
60000 får betalt för det - resten är "losers". Usken har blivit en budgetregulator.
...och våra fackliga höjdare slår sig för bröstet och påstår att lärarlönerna blivit så mycket bättre.
Lärarfacken har jamsat i mer än tjugo år nu. Det är dags att sätta ner foten nu och inte lita på halvdana löften från Regering och SKL. De har aldrig levt upp till vad de säger.

 • Skapad 2015-08-16 21:39
Birgit Lena
Birgit Lena Lindbäck

Kommer satsningen också att gälla lärare på SFI och Komvux eller ställs den gruppen utanför som så många gånger tidigare? Hur motiverar man det i så fall?

 • Skapad 2015-08-11 11:11
Bijan
Bijan Toghiani Rizi

Lärare anställda vid Musik-och kulturskolor också bedriver verksamhet ibland i samarbete med grund och gymnasieskolor som bidrar till elevernas utveckling och måluppfyllelse. Det är också brist att rekrytera lärare till denna viktiga skolform. Många lärare med lärarexamen och Lärarlegitimation även i den skolformen.
Lärare anställda vid Musik-och kulturskolor i de flesta kommuner tjänar mindre än sina kollegor i andra skolformer. Fast många kombinerar sina tjänster med grund och gymnasieskolan. Varför nämns inte extra satsningen för dessa lärare här?
Lärarförbundet skall verka och arbeta för alla lärare inte bara vissa grupper.
En mycket kritiskt ombud/ Bijan Toghiani Rizi , Sundsvall

 • Skapad 2015-08-10 15:27
Bijan

Om Bijan Toghiani Rizi

Leg. musiklärare/ träblåslärare anställd vid Sundsvalls Kulturskolan med undervisning på oboe, blockflöjt ( klarinett )ensemble mm.
Facklig uppdrag vid lokalavdelningen i Sundsvall med ansvar för ekonomi, försäkringar mm.

Anonym
Anonym

Hur i hela världen ska vi kunna vara säkra på att det är de skickligaste lärarna som får högst lön?
Vad menas med skicklig och hur mäter man det?
Självklart blir det de som är skickligast på att sälja in sig själva som får den högsta lönen.
Så som det fungerat med förstelärarna.
Är det verkligen det som facket mfl vill?
Hur man ska undvika att det blir ett spel för gallerierna även kommande "lönesatsning", (med de 3 miljarderna) förstår jag inte.

 • Skapad 2015-07-19 18:11
Anonym
Anonym

Skulle vara intressant att veta om någon "vanlig" lärare tycker detta är bra, dvs inte förstelärare eller extra skickliga lärare.Eller är det bara fackpampar med dubbelt så hög lön (för att inte tala om pension) som tycker detta är bra?

 • Skapad 2015-06-30 23:15
Anonym
Anonym

Uruselt att facket bidrar till ett a- och b-lag inom lärarkåren. Solidaritet borde vara mottot inte segregation! Vem avgör skickligheten - en rektor som inte varit i klassrummet på 3 år? Betygen i en klass med många nyanlända? Den som pratar mest på mötena? Den som skriver av läromedel och säger att de gör läromedel själva? Går det att ha objektiva kriterier? Vilka är det i så fall? Lika dåligt som förstelärartjänsterna!. Uruselt!

 • Skapad 2015-06-30 23:10
Caroline
Caroline Tysk
Svar till Anonym

Jag håller helt och hållet med ovanstående att det är mycket riskabelt att skapa ett a- och b-lag inom lärarkåren. Att implementera förstelärartjänsterna har varit knepigt men om det görs väl, bidrar detta förhoppningsvis till att det underlättar för hela lärarlaget, d.v.s. att de finns ett tydligt uppdrag som försteläraren gör som kommer till gagn för samtliga. När detta inte är fallet, så är det klart att det sticker i ögonen på övriga kollegor.

Så nu till dessa 3000 kronor i månaden som också ska gå till de mest yrkesskickliga lärarna. Det finns en risk att detta endast gagnar förstelärarna som i sitt uppdrag kan ha ett försprång och anses som extra yrkesskickliga, vilket bara bidrar till en större löneklyfta mellan lärarna. Att alla lärare, åtminstone där jag jobbar, sliter och jobbar för elevernas väl och utveckling är det inget snack om. Det är ofta mycket slit, men det som hittills alltid gör det hanterbart är den fantastiska laganda som finns. Jag är övertygad om att det just är vårt samarbete sinsemellan som gör att vi lyckas så väl som vi gör. Det är oerhört viktigt att varje lärare upplever sig uppskattad för att vilja göra det lilla extra som så ofta behövs. Jag anser därmed att en extra lönesatsning på lärarna borde gälla samtliga lärare!

Då detta tåls att poängtera, måste jag ytterligare påpeka att detta inte är ett ensamyrke (i alla fall inte på högstadiet). En ensam skicklig lärare gör inte en skola, lika lite som två eller tre skickliga lärare. En skola, och en bra sådan, får man när ett lärarlag kan samarbeta! För att samarbeta behöver man uppleva sig uppskattad och rättvist avlönad. Hur motiverande är det att göra det lilla extra när man vet att lönebonusen inte räckte till ytterligare en i personalstyrkan, men få höra att man gör ett jättebra jobb. Det är som de stackars elever som förr fick höra att 5:orna var slut. Löneökningar (om än individuella) bör därmed gälla samtliga lärare!

 • Skapad 2015-08-16 09:43
Anja
Anja Jönsson

Återigen sätts fritidspedagoger och lärare mot fritidshem på undantag! Är fruktansvärt trött på att förbundet inte står upp för oss! Om inte ens ni förstår hur viktig fritidspedagogiken är under hela skoldagen hur i hela friden ska politiker och föräldrar göra det. Grymt besviken och snart vid vägs ände i yrket! Har i tjugo år jobbat lite till, varit lite mer flexibel, drivit utvecklingsarbete och samarbete med skola. Har fått erkännande lokalt men inte sett att förbundet gjort ett dugg för att ge oss erkännande nationellt. Börjar bli trött på att slå knut på mig för att bevisa min duglighet.

 • Skapad 2015-06-29 18:57
Ulrika
Ulrika Dahlin

Specialpedagogerna, kan de få del i den här satsningen? Annars riskerar vi en stor brist. Det är redan nu svårt att besätta de tjänsterna med rätt kompetens.

 • Skapad 2015-06-29 17:22
Ulrika

Om Ulrika Dahlin

Jag är speciallärare och förstelärare på Kungsgårdsskolan och ordförande i lokalavdelningen i Säter i södra Dalarna där jag även bor. Jag arbetar och brinner för frågor som rör elevers och lärares delaktighet och medbestämmande i skolutvecklingsfrågor. Rehabfrågor har länge engagerat mig och jag har själv drabbats av längre sjukskrivning pg stress. Det fackliga uppdraget och min tro att förändring till det bättre är möjlig var en viktig faktor vid återgången till arbetet som lärare.

Kommentera artikeln!

Med ett konto på lararforbundet.se kan du kommentera, spara och söka bland mer än 30 000 artikler. För alla lärare är lika viktiga - även de som inte är medlemmar i vårt fackförbund (ännu).

Bli medlem

eller logga in här