Lärarförbundet
Bli medlem

Lärarförbundet välkomnar förslag i Sfi-utredningen

Sfi-utredningen Svenska för invandrare – valfrihet, flexibilitet och individanpassning innehåller många förslag som Lärarförbundet kämpat för i många år.

Lärarförbundets förste vice ordförande ser positivt på förslaget.

– Det är huvudsakligen bra förslag, som Lärarförbundet har kämpat för i många år. Det glädjer mig att vårt påverkansarbete har gett resultat, säger Ann-Charlotte Eriksson, som även är ledamot i skolformsnämnd vuxenutbildning.

Utredningens förslag

Några av utredningens förslag:

  • Ett nationellt valfrihetssystem för komvux och Sfi reglerat i skollagen.
  • Starkt minskade möjligheter för kommuner att upphandla vuxenutbildning.
  • Enskilda utbildningsanordnare ska granskas av Skolinspektionen.
  • Sfi upphör som egen skolform och går upp i Komvux.
  • Sfi och SvA på grundläggande nivå sammanförs till en utbildning.
  • Ingen tidsbegränsning för möjligheten att delta i Sfi.
  • Förslag om större krav på utbildning för Sfi-lärare.

Pröva, godkänna och inspektera enskilda huvudmän

Ann-Charlotte Eriksson framhåller förslaget om att Skolinspektionen ska pröva, godkänna och inspektera enskilda huvudmän som betydelsefullt.

- Det är viktigt att vuxenutbildningen hanteras på samma sätt som övriga skolväsendet när det gäller tillstånd, kontroll med mera.

Att Sfi upphör som egen skolform och istället ingår i komvux får flera positiva effekter. Sammanslagningen innebär bland annat större möjligheter för eleverna att parallellt läsa kurser på grundläggande nivå, istället för att som tidigare behöva studera inom två skolformer.

- Det ger flera fördelar för dessa elever som får sina utbildningsbehov tillgodosedda i en och samma skolform, säger Ann-Charlotte Eriksson.

Ökade krav på utbildning av Sfi-lärare efterfrågas

I ett tilläggskapitel formulerar utredningen behovet av större krav på utbildning för att lärare ska ha behörighet för undervisning i Sfi. Även detta krav har Lärarförbundet framfört till utredningen flera gånger. Utredaren lägger inget förslag, då det inte ingår i uppdraget, men bedömer att kravet på 30 högskolepoäng i ämnet svenska som andraspråk för behörighet att undervisa i Sfi är lågt ställt.

Kommentera artikeln!

Med ett konto på lararforbundet.se kan du kommentera, spara och söka bland mer än 30 000 artikler. För alla lärare är lika viktiga - även de som inte är medlemmar i vårt fackförbund (ännu).

Bli medlem

eller logga in här