Lärarförbundet
Bli medlem

Lärarförbundet Skolledare - Sveriges största organisation för skolledare

Lärarförbundet Skolledare organiserar drygt 6600 aktiva medlemmar och vi är därmed det största förbundet för skolledare. Vi organiserar alla inom utbildningsområdet som har ledarbefattningar.

Den professionella skolledaren är med i Lärarförbundet Skolledare

  • för att lärare och skolledare har samhällets uppdrag att sörja för barns och elevers lärande och bygger sitt uppdrag på samma kunskapsbas
  • för att yrkesutövare med samma kunskapsbas, men i olika roller, tillhör samma profession
  • för att det nödvändiga samspelet kring barns och elevers lärande, utvecklas bäst mellan lärare och skolledare inom samma fackliga organisation.

Med professionen i centrum blir det naturligt att alla som tillhör professionen är med i ett och samma förbund. Det är en självklarhet inom professionsförbunden på svensk arbetsmarknad med något enstaka undantag.

Varför Lärarförbundet Skolledare?

Inflytande, kompetensutveckling, råd och stöd. Det finns många goda skäl att vara med i Lärarförbundet Skolledare.

Skolledarmötet

Skolledarmötet är Lärarförbundet Skolledares högsta beslutande organ och äger rum vart fjärde år, samma år som Lärarförbundets kongress.

Styrelse 2015-2018

Ordföranden och ledamöterna i styrelsen väljs på ombudsmötet.

Ordförande

Ann-Charlotte Gavelin Rydman (rektor gymnasieskola) Umeå

Läs mer om Ann-Charlotte

Ledamöter

Gabriella Ekström Filipsson (rektor grundskola) Uppsala

Eva Engström (rektor Grundsärskola) Sundsvall

Carl-Axel Hallberg, (förvaltningschef) Lessebo

Ingegerd Salmose (rektor grundskola) Kungsbacka, 1:e vice ordförande

Sarah Thorén (rektor / förskolechef) Forshaga

Eva Ulin (rektor friskola) Ljusdal

Katarina Wedegren (rektor grundskola) Kiruna

Carola Wedholm (förskolechef privat förskola) Stockholm, 2:e vice ordförande

Peter Westergård (rektor Grundskola) Kävlinge

Torgny Tjärnskog (rektor Grundskola) Göteborg

Övergripande mål 2015-2018

Här kan du ta del av de tre övergripande målen som slogs fast för Lärarförbundet Skolledare, och kommer att gälla under kommande mandatperiod, 2015 - 2018.

Kommentera artikeln!

Med ett konto på lararforbundet.se kan du kommentera, spara och söka bland mer än 30 000 artikler. För alla lärare är lika viktiga - även de som inte är medlemmar i vårt fackförbund (ännu).

Bli medlem

eller logga in här