Lärarförbundet
Bli medlem

2015 års vinnare av priset Årets lärare i fritidshem

Ann-Sofie Boström, Årets lärare i fritidshem tillsammans med Line Isaksson, lärare i fritidshem och ledamot i förbundsstyrelsen.

Ann-Sofie Boström, Årets lärare i fritidshem tillsammans med Line Isaksson, lärare i fritidshem och ledamot i förbundsstyrelsen.

Under Skolforum fick Ann-Sofie Boström från Långängskolan i Kumla ta emot Lärarförbundets pris Årets lärare i fritidshem för sitt engagemang och insikt i den utveckling som fritidshemmet kan ge eleven. Årets lärare i fritidshem delades ut av Line Isaksson från Lärarförbundets styrelse.

Grattis till Ann-Sofie Boström som är Årets lärare i fritidshem!

- Tack det känns väldigt bra och jag är mycket stolt över utmärkelsen. Jag är alltid stolt över mitt yrke men i dag känns det extra bra.

Varför tror du att du får priset i år?

- Vi arbetar för att ständigt utveckla verksamheten, för och tillsammans med barnen. Att just jag fick priset är nog för att jag är en positiv fläkt som älskar mitt jobb. Jag är lösningsfokuserad och tror att fritids är en viktig del för många barn under några år av deras uppväxt. Jag vill se dem växa som människor och finnas där för dem.

Vad har du för tips till andra lärare i fritidshem?

- Sätt upp mål, våga prova, våga misslyckas och framför allt våga lyckas. Fundera på hur allas kompetens kommer till verksamheten till nytta på bästa sätt. Detta vill jag blanda med en stor skopa glädje! Man bygger inte en väl fungerande fritidsverksamhet på bara glädje. Men det är en viktig grundsten tillsammans med viljan att bygga en bra verksamhet för barnen. Barnen är vår källa till glädje och tillsammans med dem har vi världens bästa jobb.

Ett pris av Lärarförbundet

Priset delades ut på Skolforum den 27/10 och är ett pris som delas ut av en jury utsedd av Lärarförbundet för att lyfta fram meningsfull fritidshemsverksamhet med god kvalitet.

Motiveringen lyder

Ann-Sofie Boström brinner för fritidshemmet som en miljö där alla får chans att växa som människor. Som lärare utstrålar hon värme och ett stort engagemang för den enskilda eleven. För att skapa nya meningsfulla aktiviteter i olika lärmiljöer lyfter Ann-Sofie in sina erfarenheter av natur och friluftsliv, och ger eleverna möjlighet att uppleva skog, eld och miljö tillsammans med engagerade och närvarande lärare.

Ann-Sofie ser samarbete som en process där alla lärare måste dra åt samma håll men kan ha olika arbetssätt och perspektiv, och betonar att samarbetet ska omfatta hela elevens skoldag. I alla sammanhang står hon upp för fritidshemmet när hon ständigt påminner om vikten och värdet av den fritidspedagogiska verksamheten med devisen ”glöm inte fritids!”

Ann-Sofie har vetskap om vad lärande i fritidshemmet är och insikt i vad som krävs för att åstadkomma utveckling. Hon tar initiativ till kollegial kunskapsutveckling och att skapa en samsyn kring fritidshemmets uppdrag.

Genom att inspirera och ledsaga skapar hon möjligheter för andra kollegor att utvecklas inom fritidspedagogiken.Ann-Sofie är den entusiasmerande och utvecklande kollegan som samtidigt är närvarande för den enskilda eleven med sin värme och tilltro. Därför är hon årets lärare i fritidshem 2015.

  • Skapad 2015-10-27
Frågor & Svar