Lärarförbundet
Bli medlem

18000 studenter är antagna till lärarutbildningen - men det är fortfarande för få!

Idag får de flesta studenter som ansökt till höstens lärarutbildningar sina antagningsbesked.

Trots att 18 000 studenter har antagits till höstens start av Sveriges lärarutbildningar - främst till speciallärar- och specialpedagogutbildningarna, fritidshem, grundlärar- och förskollärarutbildningarna - täcker detta inte på sikt landets behov. Dessutom är det fortfarande för få antagna till utbildningen för ämneslärare för högstadiet. Som Lärarförbundet och Sveriges Elevkårer har kunnat peka på i sin gemensamma rapport, finns där ett direkt samband mellan lärares arbetsmiljö och elevers kunskapsresultat, där för få lärare leder till sämre betyg.

65 000 lärare kommer enligt Lärarförbundet och SCB att saknas i Sverige till år 2025 och det är därför oerhört viktigt att beslutsfattare och huvudmän gör allt de kan för att inte bara locka fler till att utbilda sig till lärare, utan även ser till att förbättra löner, arbetsmiljö- och arbetsvillkor så att erfarna lärare vill fortsätta sina viktiga utbildningsuppdrag. Lärarförbundets andre vice ordförande, Robert Fahlgren säger:

Lärarbristen har tagit ett fast grepp om Skolsverige och det påverkar hela samhället. Att komma tillrätta med lärarbristen borde stå högst upp på varje politikers att-göra-lista. Men med rätt politiska beslut går lärarbristen att hejda. För att behålla de lärare vi har och locka nya till yrket måste lönerna upp och arbetsbelastningen ner. Vi vet att det som gör att studenter väljer bort läraryrket är just lönen och arbetsbelastningen.

Lärarförbundet kräver att riksdag, regering och arbetsgivarorganisationer tar sin del av ansvaret och ser till att:

  • Höj lönerna så de blir rekryterande
  • Låt lärare vara lärare
  • Ge bättre karriärmöjligheter
  • Säkra möjligheten till kvalificerad kompetensutveckling


  • Skapad 2017-07-13
Frågor & Svar