Lärarförbundet
Bli medlem

Education International

Lärarförbundet är medlem i Education International (EI) med 398 medlemsorganisationer i 178 länder. EI företräder därmed 32 miljoner lärare.

EIs arbetsområden är:

  • att bevaka och försvara mänskliga och fackliga rättigheter
  • att bevaka och påverka utbildningsområdet samt
  • att medverka i och koordinera fackligt utvecklingssamarbete

Lärarförbundet deltar aktivt i EIs arbete. De fackliga utvecklingsprojekten sker i nära samarbete med EI, och förbundet agerar alltid till stöd för fackliga företrädare och organisationer när EI begär det. Förbundet tar aktiv del i arbetet att stärka utbildningens ställning.

Lärarförbundets ordförande Johanna Jaara Åstrand är ledamot av EI:s styrelse.

Följ internationella lärarbloggen för att få veta mer om vad vi gör där.

Animationen nedan producerades av Lärarnas tidning med anledning av EI:s 25-årsfirande:


Amerikanen David Edwards har fr o m 1 mars 2018 utsetts till ny generalsekreterare för Education International.

  • Skapad 2012-12-04
  • Uppdaterad 2018-01-23
Frågor & Svar