Lärarförbundet
Bli medlem

1,3 miljarder till skolan – en bråkdel av behovet

Regeringen satsar 1,3 miljarder kronor på skolan i den budgetproposition som överlämnas i dag. Det är en bråkdel av vad som hade behövts.

– Kommunerna misslyckas redan i dag med att ta ansvar för skolans likvärdighet och kvalitet. Nu förvärras läget ytterligare, säger Lärarförbundets ordförande Johanna Jaara Åstrand.

Enligt våra beräkningar hade skolan behövt satsningar på mellan 15 och 20 miljarder kronor för att hantera de utmaningar den står inför – både på grund av pandemin och på grund av den underfinansiering den dragits med länge.

De 1,3 grundskolemiljarder som nu skjuts till räcker inte långt i en verksamhet som, totalt sett, kostar cirka 150 miljarder kronor om året.

– Tack vare insatserna från fantastiska lärare och skolledare så fungerar de flesta skolor riktigt bra. Men allt fler skolor larmar om allt tuffare nedskärningar, samtidigt som vi går mot en allt sämre likvärdighet. Det håller inte, säger Johanna Jaara Åstrand.

Staten måste ta ett samlat ansvar för skolans finansiering, likvärdighet och kvalitet. Rejäla, långsiktiga resursförstärkningar måste till för att stoppa utvecklingen mot ett Skolsverige som dras isär, och där alla elever inte får samma chans att lyckas.

– Det är uppseendeväckande att i ett läge där reformutrymmet uppgår till 74 miljarder kronor, så satsas bara 1,3 miljarder kronor på den verksamhet där allt börjar och som är eftersatt redan i dag. Lärare och elever kan inte göra mer än vad de redan gör, men det kan verkligen politikerna, säger Johanna Jaara Åstrand.

1,3 nya miljarder – så har vi räknat:

• 1 coronamiljard betalas ut under 2022

• Likvärdighetsbidraget förstärks med 300 miljoner kronor

Utöver detta tillskjuter regeringen 3 miljarder i generella statsbidrag varav nästan en miljard kan komma att landa i utbildningsväsendet som helhet. Vuxenutbildningen tillskjuts 1,5 miljarder som finansieras av EU.

  • Skapad 2021-09-20
  • Uppdaterad 2021-09-20
Frågor & Svar