Senast uppdaterad

2021-08-20

Webbutbildning: Introduktion för studentombud

En kurs på webben som introducerar dig till ditt uppdrag och till Lärarförbundet.

Som studentombud är du en nyckelperson och länk mellan studenterna på ditt lärosäte och Lärarförbundet.

I den här kursen får du...

...lära dig mer om vad det innebär att vara studentombud,

...veta mer om Lärarförbundet och vad vi står för,

...tips och idéer inför uppdraget.

Introduktionen är bara 30 minuter lång, och görs online via Lärarförbundets lärportal.

Gör Introduktion för studentombud nu.
(Login med BankID behövs.)