Senast uppdaterad

2021-06-22

Webbinarier om arbetsmiljöarbete inför hösten 2021

Vi behöver stå rustade inför hösten. Därför kallar vi dig som är skyddsombud eller ombud till webbinarium i augusti för att prata om vägen framåt.

Under pandemin har våra skyddsombud och ombud gjort ett fantastiskt arbete. Men nu är det dags att se framåt.

Därför kallar vi dig som är skyddsombud eller ombud till webbinarium för att prata om vägen framåt.

Webbinarierna kommer att ledas av Lärarförbundets ombudsmän och arbetsmiljöexperter Elisabet Mossberg, Hans Flygare och Lotta Rajamäki.

Välkommen!

Datum

Förskolan, den 10 augusti klockan. Anmäl dig här!

Grundskolan, den 11 augusti klockan 16.30-17.30. Anmäl dig här!

Gymnasieskolan, den 12 augusti klockan 16.30-17.30. Anmäl dig här!

Frågor vi kommer att ta upp

Vad har vi lärt oss under pandemin? Hur fortsätter vi med arbetsmiljöarbetet i en vardaglig situation?

Vad säger Arbetsmiljöverkets granskning av grund- och gymnasieskolan?

Hur kan vi fortsatt ta oss an arbetsbelastningen, och vilka verktyg finns det för detta i Skolavtal 21?