Senast uppdaterad

2019-11-06

Visa din bild av skolan!

VAD ÄR EGENTLIGEN SANT bland alla braskande rubriker och heta debattinlägg om svenska skolan idag? Tillsammans med Lärarstiftelsen bjuder vi in Sveriges alla skolor, lärare och elever, att diskutera, fundera och skapa sina egna bilder av skolan som den verkligen ter sig. Bilder som vi publicerar i bildantologin SKOLAN I BILD – ett tidsdokument över skolan idag. ​Många elevbidrag har redan kommit in, men vi vill gärna ha in fler bilder från er lärare! Alla ska med!

IDÉ TILL SKAPANDET I KLASSRUMMET

1. VAD VILL DU VISA? Diskutera. Vilken är din upplevelse av skolan? Vad skulle du vilja berätta eller ändra på? Utgångspunkt kan vara historien eller skolans värdegrund

2. HUR? Foto, collage, skulptur, filmsnutt, seriestrip? Titta på inspirationsbilderna och leta egna.

Symboler? Manér? Ironi? Satir? Poesi? På vilket sätt förstärker bildmakaren sitt budskap? Diskutera med din lärare och bestäm vilket media och manér som är lämpligast för att förmedla ditt/ert budskap.

3. VISA! Uttryck ditt budskap i bild. Tänk på att det gäller att uttrycka en känsla eller åsikt, inte att rita finast. Fotografera av eller scanna in ditt bidrag och skicka in till läraren.

4. KOLLA! Alla bilder visas (helst anonymt), tolkas och diskuteras. Max tre bilder per klass väljs ut utifrån kriterierna innehåll/budskap och tydlighet. Lärare och övrig skolpersonal bidrar med max tre bilder per skola.

5. SKICKA IN SNARAST – MEN SENAST 31 januari 2020! Lärarstiftelsen lottar ut 3 000 kr till klasskassan bland inskickade bidrag varje månad tills slutdatum. Ju snarare ni skickar in desto större vinstchans. Skicka ditt bidrag till skolanibild@lararforbundet.se eller original till:

Lärarstiftelsen
Box 12098
10223 Stockholm.

(Vi förlänger datumet att skicka in till 31 januari 2020 då vi fått in otroligt många fina bidrag och vill se ännu mer av Din bild av skolan).

ATT DISKUTERA

UTDRAG UR SKOLANS VÄRDEGRUND

Skolplikten innebär att du har rätt att gå i skolan – och skyldighet att göra det.

Undervisningen ska bedrivas i demokratiska arbetsformer och förbereda eleverna för att aktivt delta i samhällslivet.

Ingen får behandla någon annan illa i skolan.

Skolan ska vara öppen för skilda uppfattningar och uppmuntra att de förs fram.

Undervisningen ska vara saklig och allsidig.

Skolan ska stimulera elevernas kreativitet, nyfikenhet och självförtroende samt deras vilja att pröva och omsätta idéer i handling och lösa problem.

MER:

Skolans historia http://www.ensagolikskola.se/

Skolans värdegrund på Youtube:

Det handlar om bilden som uttrycksmedel – inte vem som ritar finast.


Här hittar du förslag på länkar till sidor med inspiration för olika sätt att uttrycka sig i bild.


Diskussionen och den kreativa processen är minst lika viktiga som det färdiga verket.


SKICKA IN

De utvalda bidragen skickas in digitalt till skolanibild@lararforbundet.se. Är det tunga filer rekommenderar vi att ni skickar via WeTransfer.

Eller original till:

Lärarstiftelsen
Box 12098
10223 Stockholm

Senast den 31 januari 2020 behöver vi era bidrag.

BILDKVALITET

Bilderna ska vara scannade i minst 300 dpi vid ca A4-format eller fotograferade i högsta möjliga upplösning med en bra mobil. Pdf, jpg, jpeg,tiff, ai, eps är alla gångbara format.

MÄRKNING

Elevernas bidrag döps enbart med skola och årskurs samt valfritt tillägg exv Mellanby skola_åk7_1

Lärares och övrig skolpersonals bilder märks med skola och yrkestitel exv Mellanby skola_bildlarare

Undvik att använda å, ä och ö i märkningen.

Vi behöver namn, mailadress och telefon till dig som skickar in, ifall vi behöver återkoppla. Och för att vara säkra på att inga bidrag är fejk.

URVAL OCH ANTAL BILDER

Lärarförbundet och Lärarstiftelsen publicerar samtliga insända bidrag utan ytterligare redaktionellt urval. Av utrymmesskäl (ja, vi hoppas på stor uppslutning) har vi begränsat antalet inskickade bilder till tre elevbidrag per klass och tre bidrag från lärare och övrig skolpersonal per skola.

VINN PENGAR TILL KLASSKASSAN

Lärarstiftelsen lottar ut 3 000 kr till per månad bland insända bidrag.Pengar som ska gå till klasskassan. Tidigt inskick ger alltså fler chanser till vinst.

RÄTTIGHETER

Det är inskickande lärares ansvar att kontrollera att inga bidrag kan anses som brottsligt kränkande eller röjer personer med skyddad identitet. Elever och deras målsmän ska vara införstådda med att bilderna publiceras i den tryckta antologin och på arrangörernas hemsidor, dock enbart anonymiserade med märkning enligt ovan.

PUBLICERING

Alla bidrag publiceras i en antalogi över svenska skolan 18/19 varav alla deltagande skolor får varsitt exemplar. Bilderna publiceras även på Lärarförbundets och Lärarstiftelsens webbplatser och digitala kanaler. Vi räknar med att boken ska vara tryckt och distribuerad under 2020.

FRÅGOR

Har ni frågor går det bra att maila till info@lararstiftelsen.se