Senast uppdaterad

2021-06-29

Vi preppar dig inför din VFU!

Den verksamhetsförlagda utbildningen, VFU:n, är en viktig och spännande del på din väg mot att bli lärare. Här får du råd kring hur du förbereder dig på bästa sätt och vad du kan göra om det inte blir som det borde vara.VFU:n ska vara den bästa tänkbara för varje lärarstudent. En VFU av hög kvalitet är en hjärtefråga för oss!

Titus Fridell, ordförande i Lärarförbundet Student om verksamhetsförlagd utbildning - VFU.

Tipsen inför VFU:n

I lärarutbildningen är praktik och teori nära sammanflätade. Den del som du läser på högskolan och den del som du läser ute i verksamheten ska skapa en helhet. För att få ut det mesta av din VFU är det därför bra om du hela tiden funderar på hur du kan använda och testa det du lärt dig i undervisningen på VFU:n.

Så här går det till:

 • Du kommer att ha flera VFU-perioder under din utbildning. Den första är en vecka, och som mest kommer du ha upp till 10 veckor.
 • Du ska ha en bra placering, i rätt ämnen och rätt årskurser. Ofta har du på samma ställe alla dina perioder, men det kan vara bra att ha flera VFU-platser – om du läser flera ämnen till exempel.
 • Både du och din VFU-skola/förskola bör få veta att du ska vara där i god tid innan.
 • Placeringen ska vara på ett rimligt avstånd hemifrån. Ibland finns det resebidrag – hör med ditt lärosäte!
 • Din handledare ska helst ha gått en handledarutbildning. Hen har kontakt med lärosätet och lägger upp din VFU tillsammans med dom.
 • Under din VFU kommer du att vara en del av ett arbetslag och vara med och planera, genomföra pedagogiska aktiviteter och följa upp.
 • Det är sedan lärosätet som examinerar dig efter varje VFU, och handledaren lämnar ett underlag på hur det gått.
 • Du behöver inte vara nervös, du kommer att få rätt stöd under perioden för att klara VFU:n. Men du har rätt att göra om din VFU i så fall.

Om du är distansstudent

Ofta får du ansvara för att hitta en VFU-placering själv, och sätta dom i kontakt med ditt lärosäte. Du ska ha en handledare och det är lärosätet som sköter examinationen. Men ibland ordnar lärosätet VFU-placering även för distansstudenter, så kolla upp vad som gäller för dig.

Om du läser upp behörighet och jobbar samtidigt

Då får du oftast inte göra VFU på din arbetsplats. Det kan kännas opraktiskt men handlar om att du ska få vara student och inte användas i din tjänst.

Frågor och svar - om något går fel

Ibland uppstår kniviga lägen - du kanske inte kommer överens med din handledare - eller får "fel" VFU-placering. Här finns svaren på olika lägen du kan ställas inför!

Vad ska jag göra om jag inte får någon VFU-plats?

Min VFU-plats är i rätt åldrar, men i ämnen jag inte undervisar i, hur gör jag?

Jag kommer inte överens med min handledare, finns något jag kan göra?

Lärarstudentpodden om VFU

Avsnitt 4: Experten svarar på frågor om VFU

Lärarförbundets expert på lärarutbildningen, Per Båvner, svarar på tusen frågor. Vilka rättigheter och skyldigheter har du? Finns det några regler egentligen?

Avsnitt 2: Nu snackar vi VFU!

Lärarstudenterna Marcus Samanni och Oskar Bäckman om hur är det att vara ute på VFU. Podden är inspelad på Lundellska skolan i Uppsala.

Här hittar du fler avsnitt av Lärarstudentpodden

Det här driver vi!

Alla lärarstudenter ska ha en riktigt bra VFU. Här är Lärarförbundet Students 5 förslag för en bättre VFU:

 • Krav på handledarutbildning för att vara handledare
 • Bättre samverkan mellan lärosätena och VFU-platserna
 • Större satsningar på VFU från regeringen
 • Fler övningsskolor och övningsförskolor
 • Bättre koppling mellan teori och praktik i alla kurser på lärarutbildningen

Har du frågor? Hör av dig till oss.

Lärarförbundet Kontakt har öppet vardagar kl. 8-17.

Det finns flera möjligheter att ha kontakt med Lärarförbundet, och du är alltid välkommen att höra av dig:

Lärarförbundets kontaktperson på ditt lärosäte

Lärarförbundet Kontakt på 0770-33 03 03

Lärarförbundets ombud på din VFU-plats.