Senast uppdaterad

2020-06-25

Frågor och svar för medlemmar inom fristående verksamhet

Lärarförbundet har gjort om sin organisation för att bli ännu bättre för dig som jobbar hos en fristående arbetsgivare eller inom staten. Förändringen är genomförd från och med 1 juli 2020. Här hittar du vanliga frågor och svar kring förändringen. Om du har ytterligare frågor är du välkommen att höra av dig till till avdelningen i den kommun du jobbar eller till Lärarförbundet Kontakt på 0770-33 03 03.

Vad är det som händer?

Du som är medlem inom privata företag, organisationer och myndigheter ska få ännu bättre stöd, service och större möjligheter att påverka. I stället för att tillhöra den kommunbaserade avdelningen har du tillsammans med kollegorna möjlighet att välja andra alternativ, som att starta en klubb på arbetsplatsen eller en ny avdelning inom till exempel en koncern.

Varför genomförs förändringen?

Fristående verksamhet har särskilda förutsättningar som vi inte fullt ut kan möta i den kommunala organisationen.

Samtidigt har antalet fristående arbetsgivare inom skolans olika delar ökat de senaste decennierna och vår organisation har inte riktigt hängt med. Idag är till exempel medlemmar inom fristående verksamhet kraftigt underrepresenterade i Lärarförbundets beslutande organ, och har inte lika stora möjligheter att påverka. Det vill vi ändra på!

Vilka medlemmar berörs?

Det handlar om ca 15 000 medlemmar som jobbar i:

 • Privata företag (aktiebolag, handelsbolag, kommanditbolag, enskild firma).
 • Organisationer (ekonomiska föreningar, ideella föreningar, stiftelser, trossamfund, studieförbund, etc.).
 • Staten (t.ex. myndigheter).

Vilka medlemmar berörs inte?

Medlemmar som jobbar i kommunal verksamhet och de redan befintliga riks- och samrådsavdelningarna (Academedia, Lernia, SPSM och Universitet och högskola) omfattas inte av beslutet. I förändringen ingår heller inte medlemmar på folkhögskolor eller inom Svenska kyrkan. Medlemmar som är anställda av regioner (fd landsting) ingår ej heller i förändringen.

Behöver jag göra någonting?

Du behöver inte göra någonting. Alla ingår i en riksorganisation för medlemmar i fristående verksamhet från och med 1/7 2020, det har skett automatiskt. Du har samma rättigheter som medlem som innan.

Efter 1/7 2020 finns det möjlighet att bilda klubbar. Det finns även möjlighet att bilda riks- och samrådsavdelning. Vi tar fram rutiner och principer för hur det ska gå till. Det ska vara tydligt hur man går till väga och enkelt att förstå vilka möjligheter som finns!

Det viktigaste redan nu är att ha ett ombud på arbetsplatsen, här kan du läsa mer om att vara ombud om du är nyfiken.

​Hur kan jag engagera mig mer?

Förutom att vara ombud eller vara med i en klubb kan du som är medlem i riksorganisationen att engagera dig i ett friståenderåd. De består av engagerade medlemmar som är valda på sin arbetsplats och jobbar med medlemmarnas viktigaste frågor på regional och nationell nivå. Mer info om friståenderåd och hur man nominerar kommer efter sommaren!

Hur blir det för mig som är skolledare?

Alla medlemmar, även skolledare, behöver egentligen inte göra något alls. Förändringen sker automatiskt. Du kommer att ha samma rättigheter som innan, och medlemsförmåner som till exempel:

 • Information på webbplatsen och i nyhetsbrev
 • Tidningen Chef & Ledarskap
 • Personlig service på 0770-33 03 03 och egen skolledarombudsman
 • Möjlighet till nätverk och kompetensutveckling
 • Aktiviteter lokalt som rör skolledares professionsfrågor

Vem ska jag kontakta om jag har fler frågor?

Om du har frågor är du välkommen att mejla till Lärarförbundet Kontakt. Du kan också ringa Lärarförbundet Kontakt på 0770-33 03 03.

Information till arbetsgivare inom fristående verksamhet

Från den 1 juli 2020 tillhör medlemmarna i Lärarförbundet som jobbar i fristående verksamheter en egen riksorganisation i Lärarförbundet. Tidigare har man tillhört de lokala avdelningar som främst organiserar medlemmar med kommunal arbetsgivare. Här hittar du stöd och information om hur du kontaktar Lärarförbundet för förhandlingsframställan och andra ärenden.

Vad är en riks- eller samrådsavdelning?

En samrådsavdelning är en avdelning för flera arbetsplatser med olika huvudmän. Idag finns en samrådsavdelning: Samrådsavdelningen Universitet och Högskola.

En riksavdelning är en avdelning för flera arbetsplatser, till exempel inom rikstäckande företag eller inom en rikstäckande organisation.

En samråd- eller riksavdelning leds av en styrelse. Styrelsen verkar på ideell basis och/eller får tiden för det fackliga arbetet bekostad av arbetsgivaren/arbetsgivarna. Lärarförbundet bistår inte med medel för förlorad arbetsinkomst för det fackliga arbetet.

Befintliga riks- och samrådsavdelningar:

 • AcadeMedia (riksavdelning)
 • Lernia (riksavdelning)
 • Statens institutionsstyrelse, SiS (riksavdelning)
 • Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM (riksavdelning)
 • Universitet och högskola (samrådsavdelning)

Läs mer här om du vill veta mer om hur man bildar en riks- eller samrådsavdelning.

När och hur beslutades den här förändringen?

Lärarförbundets kongress 2018 beslutade om förändringen av organisationen. Kongressen består av 250 ombud valda av medlemmarna med uppdraget att bestämma inriktningen för Lärarförbundet.

Vi har förberett oss på flera sätt i samarbete med förtroendevalda och i dialog med dig som är medlem:

 • De lokalavdelningar som hittills jobbat med frågorna skickar med sin kunskap om hur förändringen kan genomföras på bästa sätt.
 • Ett övergångsråd med 20 medlemmar har varit rådgivande till förbundsstyrelsen under genomförandet.
 • Vi behöver veta mer om dina och kollegornas behov och önskemål. Delta i vår medlemsdialog, både fysiskt och digitalt, där ni får prata om möjligheter med förändringen, hur ni vill organisera er och skicka med frågor.

English version

Åter till Vi organiserar om för medlemmar i fristående verksamhet