Toppbild ombudssidan skolavtal18 6
Senast uppdaterad

2019-09-02

Frågor och svar om att vi organiserar om för medlemmar inom fristående verksamhet

Lärarförbundet gör om sin organisation för att bli ännu bättre för dig som jobbar hos en fristående arbetsgivare eller inom staten. Förändringen sker från och med den 1/7 2020. Här samlar vi svaren på de vanligaste frågorna!

Vad kommer hända?

Du som är medlem inom privata företag, organisationer och myndigheter ska få ännu bättre stöd, service och större möjligheter att påverka. I stället för att tillhöra den kommunbaserade avdelningen kommer du tillsammans med kollegorna få möjlighet att välja andra alternativ, som att starta en klubb på arbetsplatsen eller en ny avdelning inom till exempel en koncern.

Vem har fattat beslutet?

Lärarförbundets kongress 2018 beslutade om förändringen av organisationen. Kongressen består av 250 ombud valda av medlemmarna med uppdraget att bestämma inriktningen för Lärarförbundet.

Varför genomförs förändringen?

Fristående verksamhet har särskilda förutsättningar som vi inte fullt ut kan möta med den kommunala organisation vi har idag.

Samtidigt har antalet fristående arbetsgivare inom skolans olika delar ökat de senaste decennierna och vår organisation har inte riktigt hängt med. Idag är till exempel medlemmar inom fristående verksamhet kraftigt underrepresenterade i Lärarförbundets beslutande organ, och har inte lika stora möjligheter att påverka. Det vill vi ändra på!

Vilka medlemmar berörs?

Det handlar om ca 15 000 medlemmar som jobbar i:

 • Privata företag (aktiebolag, handelsbolag, kommanditbolag, enskild firma).
 • Organisationer (ekonomiska föreningar, ideella föreningar, stiftelser, trossamfund, studieförbund, etc.).
 • Staten (t.ex. myndigheter).

Vilka medlemmar berörs inte?

Medlemmar som jobbar i kommunal verksamhet och de redan befintliga riks- och samrådsavdelningarna (Academedia, Lernia, SPSM och Universitet och högskola) omfattas inte av beslutet. I förslaget ingår heller inte medlemmar på folkhögskolor eller inom Svenska kyrkan.

Vad händer fram till 1/7 2020?

Vi förbereder oss på flera sätt i samarbete med förtroendevalda och i dialog med dig som är medlem:

 • De lokalavdelningar som hittills jobbat med frågorna ska skicka med sin kunskap om hur förändringen kan genomföras på bästa sätt.
 • Ett övergångsråd med 20 medlemmar är rådgivande till förbundsstyrelsen under genomförandet.
 • Vi behöver veta mer om dina och kollegornas behov och önskemål. Delta i vår medlemsdialog, både fysiskt och digitalt, där ni får prata om möjligheter med förändringen, hur ni vill organisera er och skicka med frågor.

Hur kommer jag att märka av förändringen?

Du kommer att få kontinuerlig information och erbjudas möjlighet att vara med i medlemsdialogen om och i så fall hur ni vill engagera er på din arbetsplats. Se till att vi har din e-postadress och att vi vet var du jobbar så vi kan nå dig med aktuell information och inbjudan till medlemsdialogen!

Men troligen kommer du inte att märka av förändringen så mycket. Efter 1/7 2020 är naturligtvis alla dina medlemsförmåner kvar, och du kommer fortfarande kunna delta på träffar lokalt.

Behöver jag göra någonting?

Du behöver inte göra någonting. Alla kommer att ingå i en riksorganisation för medlemmar i fristående verksamhet från och med 1/7 2020, det sker automatiskt. Du kommer att ha samma rättigheter som medlem som du har idag.

Efter 1/7 2020 kommer det att finnas möjlighet att bilda klubbar. Det kommer även finnas möjlighet att bilda riks- och samrådsavdelning. Nu tar vi fram rutiner och principer för hur det ska gå till. Det ska vara tydligt hur man går till väga och enkelt att förstå vilka möjligheter som finns!

Det viktigaste redan nu är att ha ett ombud på arbetsplatsen, här kan du läsa mer om att vara ombud om du är nyfiken.

Hur blir det för mig som är skolledare?

Alla medlemmar, även skolledare, behöver egentligen inte göra något alls. Förändringen sker automatiskt. Du kommer att ha samma rättigheter som du har idag, och medlemsförmåner som:

 • Stöd vid eventuell förhandling
 • Information på webbplatsen och i nyhetsbrev
 • Tidningen Chef & Ledarskap
 • Personlig service på 0770-33 03 03 och egen skolledarombudsman
 • Möjlighet till nätverk och kompetensutveckling
 • Aktiviteter lokalt som rör skolledares professionsfrågor

Vem ska jag kontakta om jag har fler frågor?

Om du har frågor är du välkommen att höra av dig till Lärarförbundet Kontakt.