Senast uppdaterad

2021-03-29

VFU och corona

Lärarförbundets expert Per Båvner svarar på tre vanliga frågor om VFU under pandemin.

1. Vad gäller kring VFU under pandemin?

Det har inte gjorts några förändringar i regelverket med avseende på pandemin, med undantag för vissa regler för studiemedel, bland annat när det gäller fribeloppet.

Sen pandemin bröt ut har lärosätena agerat olika. Många lärosäten har kunnat erbjuda VFU på nästan samma vis som vanligt, även om den delvis bedrivits på distans. Det är lokala riktlinjer som gäller, men lärosäten kan också påverkas av samhällets allmänna restriktioner.


2. Vad händer om VFU-kursen inte kan fullföljas?

De flesta lärosäten har riktlinjer som ser ut ungefär såhär:

I de fall en student av någon anledning inte kan fullfölja en VFU-kurs på grund av graviditet, sjukdom, vård av sjukt barn, att man lever med någon som har konstaterats vara bärare av covid-19 eller att skolan eller förskolan där studenten har sin placering hålls stängd, bör lärosätet agera på följande vis:

a. Om studenten genomfört huvuddelen av sin VFU-kurs bör examinatorn bedöma om det är möjligt att examinera mot VFU-målen, trots att hela VFU-kursen inte är genomförd, och om resten av VFU kan kompletteras.

b. Om studenten inte har genomfört huvuddelen av sin VFU-kurs får VFU-kursen skjutas upp till nästkommande VFU-kurstillfälle. I de här fallen bör lärosätet försöka lägga om studieplanen så att studenten kan tidigarelägga andra kurser att läsa under de veckor som VFU-kursen skulle ha givits.


3. Vad gäller om jag inte kan få en VFU-placering alls?

Vid vissa tillfällen kräver undervisningen eller examinationen fysisk närvaro. Men om du tillhör en riskgrupp, eller delar hushåll med närstående som tillhör riskgrupp såsom gravida, kan universitetet anpassa studierna för dig där det är möjligt. Vilka anpassningar som är möjliga beslutas av kursansvarig eller examinator.

Om det inte är möjligt att anpassa studierna, eller om du som student inte accepterar anpassningen, kan du ansöka om studieuppehåll. Ansökan om studieuppehåll bedöms enligt ordinarie rutin. Som student behöver du kunna styrka att du tillhör riskgrupp eller delar hushåll med närstående i riskgrupp. Det gör du till exempel med ett läkarintyg.

Om högskolan har problem med placeringen ska de berätta det för dig i god tid. Resonera med kursansvarig om hur de tänker lösa situationen. Om du får din VFU vid ett annat tillfälle ska det planeras med din studiegång.

En student som inte kunnat genomföra VFU på grund av pandemin, och som av denna anledning inte uppfyller utbildningsplanens krav om godkända högskolepoäng inför senare termin, bör få dispens för tillträde till aktuell termin. Även andra liknande dispenser bör ges generöst om det finns en bakgrund i pandemin.