Senast uppdaterad

2021-08-31

Ventilationen viktig i riskbedömningen

Som skyddsombud är det viktigt att du tänker på ventilationen i riskbedömningen av covid-19.

Arbetsmiljöverket har uppmärksammat hur viktig ventilationen är för att minska risken för smittspridning av covid-19. Smittspridning och ventilation, Arbetsmiljöverkets webbplats.

Punkter du kan tänka på och ta upp med arbetsgivaren

 • Fråga när OVK:n (obligatorisk ventilationskontroll) är gjord.
 • Gå igenom OVK:n i riskbedömningen.
 • Se till att ventilationen fungerar som den ska, och följer Arbetsmiljöverkets föreskrifter.
 • Tänk på att fläktar, exempelvis bords- eller golvfläktar eller air-condition som blåser luft, skapar luftströmmar som rör sig längre sträckor.
 • Anpassa antalet personer till ventilationen i rummet.
 • Pausa ofta och låt ventilationen vädra ut rummet.
 • Öppna fönster om det går – det är ett bra sätt att snabbt byta ut luften i rummet. Men fönstervädring kan försämra ventilationens funktion. Vädra därför snabbt och låt aldrig ett fönster stå på glänt.
 • Arbeta i mindre grupper.
 • Forcera gärna ventilationen, det vill säga låt den gå på högre effekt, där det är möjligt. Till exempel i mötesrum, undervisningslokaler, fritidshemslokaler, och liknande.

Om OVK

 • OVK, obligatorisk ventilationskontroll, ska göras var tredje år i alla skolor, fritidshem, och förskolor.
 • Syftet är att visa att inomhusklimatet är bra och att ventilationssystemen fungerar.
 • Byggnadens ägare ansvarar för OVK:n.
 • Kontrollen ska göras av en certifierad kontrollant.
 • Kontrollanten ska också ge förslag på hur ventilationens energiåtgång kan minskas – utan att inomhusmiljön försämras.
 • Det ska finnas angivet hur många som regelbundet kan vistas i en lokal (Boverkets webbplats).

OVK - obligatorisk ventilationskontroll, Boverkets webbplats.


Kom ihåg

Enligt Arbetsmiljölagen ska skyddsombudet involveras i arbetsmiljöarbetet och arbetsgivaren ska samverka med skyddsombudet för en god arbetsmiljö. Men i slutändan är det arbetsgivaren som ansvarar för att åtgärderna vidtas.

Om du behöver stöd, ring oss på Lärarförbundet kontakt: 0770-33 03 03.


Mer stöd för dig som är skyddsombud