Senast uppdaterad

2022-04-22

Världen i klassrummet - fördjupning

Här kan du som lärare och medlem hitta ytterligare undervisningsmaterial och inspiration till medlemsengagemang kring hur "glokala" frågor är. Allt hänger ihop med varandra, och ingen kan verka som en isolerad ö i en globaliserad värld.

För din undervisning

Inspiration för medlemsengagemang

Diskussions- och övningsmaterial

Gapminder

Böcker och broschyrer

Factfulness - Rosling

Exempel från andra vär(l)degrundscirklar

Annat aktuellt


Har du förslag på innehåll till fördjupningsdelen? Mejla eva.elmstedt-frisk@lararforbundet.se.