Senast uppdaterad

2022-10-27

Varannan barngrupp för stor i förskolan

Nästan hälften av de åldersindelade barngrupperna i förskolan är större än rekommenderat. Nu kräver Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund att regeringen lagstiftar om hur stora barngrupperna får vara.

Enligt Skolverkets riktlinjer bör barngrupperna i förskolan för ett- till treåringar inte vara större än tolv barn. För äldre barn är rekommendationen max femton barn per grupp.

Men det är många förskolor som misslyckas med att leva upp till de här rekommendationerna. Av 14 412 småbarnsgrupper är 7 061 större än rekommendationen (49 procent). Bland grupper för äldre barn är motsvarande siffra 47 procent.

Krav på lagstiftning

Nu vill Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund lagstifta om en minimibemanning, personaltäthet och ett maxtak för barngruppernas storlek.

– Det är tydligt att Skolverkets rekommendationer inte har nått hela vägen. Vi kräver därför en lagstiftning för att komma till rätta med förskolornas stora barngrupper. Det är faktiskt obegripligt att politikerna inte redan har tagit denna situation på allvar, säger Johanna Jaara Åstrand, ordförande för Lärarförbundet och tillträdande ordförande för det nya fackförbundet Sveriges Lärare.

Stora barngrupper innebär flera problem

Stora barngrupper bidrar till ökad stress bland både barn och personal och försämrar möjligheterna till en god pedagogisk undervisning.

– Det räcker inte att minska barngruppernas storlek det måste matchas med fler förskollärare. Det är en fråga om såväl likvärdighet, kvalitet som trygghet för alla barn, säger Johanna Jaara Åstrand.

Stora regionala skillnader

Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds kartläggning visar att det finns markanta regionala skillnader. I kommuner som Nynäshamn, Umeå och Södertälje är det färre än var femte åldersindelad barngrupp som uppfyller rekommendationerna.

Västerbotten och Gävleborg är de län där barn oftast tvingas gå i för stora barngrupper, medan kommunerna i Södermanland, Uppsala och Västmanland klarar rekommendationerna förhållandevis väl.

Norge en förebild

Den norska regeringen lagstiftade om personaltätheten 2018. Sedan reglerna började gälla tog det bara några månader innan 94 procent av förskolorna uppfyllde kravet. Om Norge kan införa en lagstiftning, varför skulle inte Sverige kunna ta vid?