Senast uppdaterad

2022-08-31

Var tredje lärare orolig för att drabbas av en skolattack

Var tredje lärare är orolig för att drabbas av en skolattack. Samtidigt lyser åtgärderna med sin frånvaro – till och med när det finns oro kopplad till specifika elever. Det visar en ny undersökning från lärarfacken.

Ett halvår har gått sedan två lärare mördades på Malmö latinskola. Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund kan nu för första gången visa exakt hur stor lärares oro för skolattacker är. 

En av tre lärare säger att de antingen är mycket eller ganska oroliga för att det ska ske en skolattack på skolan där de jobbar.

– Det här är mycket oroande siffror och bör tas på stort allvar. Man kan inte vänta med att agera tills det är för sent. Lärare måste få rätt förutsättningar för att kunna fånga upp elever som är i behov av stöd och extra resurser måste till omedelbart. Det är i det förebyggande arbetet vi verkligen kan göra skillnad, säger Johanna Jaara Åstrand, ordförande för Lärarförbundet.

Görs för lite

Undersökningen visar också att alldeles för lite görs mot riskerna med våld i skolan. Till och med när det finns oro för att en specifik elev ska genomföra en skolattack lyser åtgärderna i många fall med sin frånvaro. 43 procent av lärarna uppger att inga åtgärder har satts in, trots att oro funnits kring en specifik elev.

– Det krävs en rejäl uppryckning hos huvudmännen och en mycket större systematik i arbetet. Det är oacceptabelt att lärare och rektorer lämnas i sticket på det här sättet, säger Johanna Jaara Åstrand.  

Lärarförbundets ordförande Johanna Jaara Åstrand.

Undersökningen visar bland annat

  • Fyra av tio lärare i gymnasieskolan (39 procent), och var tredje lärare i grundskolan åk 7-9 (34 procent), känner oro för att någon elev ska ta med sig vapen till skolan.
  • Drygt var tredje av lärarna i gymnasieskolan (36 procent) är antingen mycket eller ganska oroliga för att det ska ske en skolattack på skolan där de jobbar. Och 32 procent av högstadielärarna känner samma oro.
  • 40 procent av högstadielärarna respektive 18 procent av gymnasielärarna uppger att inga åtgärder har satts in överhuvudtaget.
  • Bara 36 procent av gymnasielärarna och 15 procent av högstadielärarna uppger att de fått utbildning i ämnet (till exempel i form av att få öva på agerande vid en skolattack).
  • I de fall då det funnits oro för att en specifik elev ska genomföra en skolattack uppger 43 procent av lärarna att inga åtgärder har satts in.

Om undersökningen

Undersökningen hade 1 708 svarande och genomfördes i Lärarförbundets medlemspanel som drivs av Kantar Sifo. Undersökningsperioden var den 24 maj till den 7 juni 2022.