Senast uppdaterad

2022-03-08

Välkommen till Studiecirkeln Världegrunden

Lärarförbundets studiecirkel om värdegrundsfrågor med globalt perspektiv.

Världegrunden är en studiecirkel för alla lärare. Den har hämtat mycket inspiration från de tidigare kurserna Lärarförbundet Global och MOD (Mångfald och dialog). Studiecirkeln ska ses som en inspiration till samtal om, och engagemang kring, värdegrundsfrågor. Materialet är tänkt att användas på arbetsplatser, i avdelningar, i nätverk med mera.

Teman

  • Lärare i en global värld
  • Mänskliga rättigheter
  • Världen i klassrummet
  • Hållbar utveckling
  • Rasism och främlingsfientlighet
  • Utbildning för alla – Agenda 2030
  • Diskriminering och likabehandling

Ni väljer själv vilka teman ni vill fördjupa er i.

Studiecirkeln består av tre delar

Varje tema inleds med ett inspirationsavsnitt på webben som sedan följs upp av en fysisk träff. Vill man sedan fördjupa sig mer i något avsnitt hittar man mer inspirationsmaterial på en samlingssida på webben. Även de som inte är medlemmar kan gå in och använda inspirationsdelarna på webben, delta i studiecirkeln samt ta del av fördjupningsmaterialet.

För att kunna skriva ut handledningen måste du däremot vara medlem och inloggad.

OBS! Fördjupningsdelen är under ständig uppbyggnad. Har du förslag på innehåll till den? Mejla eva.elmstedt-frisk@lararforbundet.se

För att genomföra studiecirkeln behövs en studiecirkelledare som tar på sig att ordna med det praktiska innan träffarna samt hålla en struktur under träffarna. Den personen behöver inte ha någon speciell kunskap inom de olika teman som lyfts.

Förhoppningen är att studiecirkeln ska leda till ett fortsatt engagemang i några av de frågor som ni samtalar kring.