Senast uppdaterad

2019-10-15

TeachTomorrow

TeachTomorrow är en plattform där vi delar gripande och intressanta historier, samt även tar del av nya rön och idéer – med sikte på framtiden och framtidens lärande. Med TeachTomorrow skapar vi ett forum som förstår lärarna, inte ett forum som listar allt det lärarna ska förstå.

TeachTomorrow ägde för första gången rum på EpiCenter i Stockholm den 12 december 2019. Temat för kvällen var lärande möten, med fokus på lärares unika förmåga att möta människor och göra skillnad. Bra lärare finns som bekant med oss hela livet, vi är en samhällsbyggande superkraft. Och elevernas framtid är verkligen ljusnande, eftersom det är vi som lyser upp den – oavsett hur många strålande tekniska hjälpmedel som introduceras i våra klassrum.

Under kvällen lyssnade vi till fantastiska talare som på olika sätt delar med sig av sina lärande möten.

Talarna

* Mark Levengood, programledare & författare.
* Martina Montelius, dramatiker.
* Jonas Mosskin, psykolog.
* Thomas Nygren, docent i historia med utbildningsvetenskaplig inriktning.
* Johanna Jaara Åstrand, förbundsordförande Lärarförbundet.
* Publikens val: Michael Vuorinen, grundskollärare 3-9 i samhällsorienterande ämnen.

Klicka här för att se flera av talen i sin helhet!

Vad är TeachTomorrow?

Som lärare vill vi förbereda och inspirera våra elever inför framtiden. För att uppnå det behöver vi även förbereda och inspirera oss själva! TeachTomorrow är en plattform där vi delar gripande och intressanta historier, samt även tar del av nya rön och idéer – med sikte på framtiden och framtidens lärande. Med TeachTomorrow skapar vi ett forum som förstår lärarna, inte ett forum som listar allt det lärarna ska förstå.

Och glöm inte: allt börjar med bra lärare!