Ma22822 fwd  1
Senast uppdaterad

2018-08-29

Välkommen till Lärarförbundet Skolledare!

Vi arbetar för att utveckla yrke och villkor i Sveriges största organisation för skolledare med drygt 6 600 yrkesaktiva medlemmar. Tillsammans är vi starka och därför samlar vi alla skolledare och lärare i ett och samma kraftfulla förbund.

Vad är Lärarförbundet Skolledare?

Lärarförbundet Skolledare är en egen organisation för skolans chefer inuti Lärarförbundet. Lärarförbundet Skolledare har egen styrelse och egna mål. Skolledarmötet är Lärarförbundet Skolledares högsta beslutande organ. Här kan du läsa om Skolledarmötet 2018. Skolledare engagerar sig naturligtvis också lokalt i Lärarförbundet.

Varför ska jag vara medlem?

Som medlem i Lärarförbundet Skolledare har du större anställningstrygghet än i andra förbund. Vi har ett kursutbud med hög kvalitet och vårt Skolledarkonvent är enormt populärt. Det finns också många andra goda skäl att vara med.

Om du inte redan är med i Lärarförbundet Skolledare så kan du bli det här!

Vad vill Lärarförbundet Skolledare?

Lärarförbundet Skolledare har gjort ställningstaganden och förtydliganden i frågan om pedagogiskt ledarskap och i frågan om en bättre styrning av skolan. Skolledarna förespråkar en nationell riktlinje om 20 medarbetare per chef i genomsnitt och har producerat ett webbmaterial kring detta. Vi ger också ut rapporter med krav på bättre villkor och bättre arbetsmiljö.

Hur får jag stöd och råd?

Alla medlemmar kan vända sig till vår medlemsservice. För skolledare finns ett särskilt knappval om du ringer. Du kan också kontakta ditt personliga ombud, en regional ombudsman eller din avdelning.

Här kan du läsa Skolledarombudet har ordet med frågor och svar om arbetstid och kompensation.

Finns det lönestatistik för skolledare?

På webben finns lönestatistik för rektorer och förskolechefer samt för biträdande rektorer och förskolechefer. Läs denna artikel för att använda och förstå statistiken rätt eller gå direkt till löneverktyget Min lön.

Var kan jag läsa mer om jobbet som skolledare?

Här kan du läsa mer om skolledares arbetsmiljö, arbetstid och övertid och om kompetensutveckling. Här finns tips och råd kring hur skolor kan jobba mot främlingsfientlighet och rasism. Skol-OSA är ett partsgemensamt stödmaterial till Arbetsmiljöverkets föreskrifter om Organisatorisk och Social Arbetsmiljö. Komplettera med att läsa vårt webbaserade material om skolledare och arbetsmiljöarbete.

A c

Ann-Charlotte Gavelin Rydman

Ann-Charlotte Gavelin Rydman är ordförande för Lärarförbundet Skolledare. Här hittar du hennes blogginlägg.