Senast uppdaterad

2021-01-21

Välkommen till Lärarförbundet Skolledare!

Vi arbetar för att utveckla yrke och villkor i Sveriges största organisation för skolledare med över 10 000 medlemmar. Lärarförbundet Skolledare är en egen organisation för chefer inom Lärarförbundet med egen styrelse och egna mål. Men tillsammans är vi starka och därför samlar vi alla skolledare och lärare i ett och samma kraftfulla förbund.

Missa inga viktiga skolledarnyheter

Skolledarnytt är nyhetsbrevet för dig som är skolledare. Här får du varje torsdag de viktigaste nyheterna samt tips på utbildningar och föreläsningar. Genom ett unikt samarbete med JP Infonet erbjuder vi också svar på aktuella skoljuridiska spörsmål. Teckna prenumeration här.

Det här är Lärarförbundet Skolledare

Lärarförbundet Skolledare är en egen organisation för chefer inom Lärarförbundet. Lärarförbundet Skolledare har egen styrelse och egna mål. Skolledarmötet är Lärarförbundet Skolledares högsta beslutande organ. i länken här ovanför kan du läsa om Skolledarmötet 2018. Skolledare engagerar sig naturligtvis också lokalt.

Därför ska skolledare företrädas av skolledare

Cecilia Peiro är skolledarombud i Uppsala

Skolledare är både chefer och ledare men också anställda. Uppdraget är komplext och därmed är det viktigt att ni i olika samtal med arbetsgivaren har någon som kan representera er och som har insikt i er arbetssituation. Inte minst kan det vara direkt avgörande när det handlar om frågor som lön och arbetsmiljö. Två frågor som alltid står högt upp på listan över skolledares prioriterade frågor som anställda. Lokalt är det därför av vikt att ni utser minst ett skolledarombud som tillsammans med er kan föra er talan inför arbetsgivaren i samverkan eller förhandling.


Det här vill Lärarförbundet Skolledare

I Lärarförbundet Skolledares politiska plattform kan du läsa en sammanställning av Lärarförbundet Skolledares politik. Vill du läsa mer har Lärarförbundet Skolledare gjort ställningstaganden och förtydliganden i frågan om pedagogiskt ledarskap och i frågan om en bättre styrning av skolan. Skolledarna förespråkar en nationell riktlinje om 20 medarbetare per chef i genomsnitt och har producerat ett webbmaterial kring detta. Vi ger också ut rapporter med krav på bättre villkor och bättre arbetsmiljö.

Gå med idag
– 6 månader gratis!

Nyheter för skolledare

Vi finns på flera plattformar och publicerar även nyheter på vår egen web kring allt som är viktigt för skolledare. Följ med i vårt nyhetsflöde.

Fördelarna med att vara medlem

Vi tar ställning för skolledare! Vi erbjuder ett prisvärt medlemsskap, bara 290 kronor i månaden. Då får du bland annat:

  • Ekonomisk trygghet i form av inkomstförsäkring och möjlighet att teckna andra försäkringar för livet olika skeden.
  • Möjlighet till fackligt inflytande.
  • Kompetensutveckling via våra verksamhetsnära utbildningar som leds av ledande forskare och experter.
  • Råd och stöd från våra kunniga ombudsmän och jurister.
  • Möjlighet att delta i Skolledare 21 - årets viktigaste skolledarevent.

Så får du som är medlem stöd och råd

Alla medlemmar kan vända sig till vår medlemsservice. För skolledare finns ett särskilt knappval i telefonväxeln. Du kan också kontakta ditt personliga ombud, en regional ombudsman eller din avdelning.

Aktuell lönestatistik för skolledare

Lärarförbundet Skolledare tillhandahåller ett exklusivt, mobilanpassat verktyg för medlemmarna. Nya Min lön är byggt på fullständiga och helt korrekta uppgifter som hämtats ur partsgemensamma databaser. Det är ett pålitligt verktyg och ska inte jämföras med andra förbunds ofullständiga lönestatistik, som ofta tas fram ur frivilligt inskickade löneenkäter.

Här kan du läsa mer om skolledares arbetsmiljö, arbetstid och övertid och om kompetensutveckling. Här finns tips och råd kring hur skolor kan jobba mot främlingsfientlighet och rasism. Skol-OSA är ett partsgemensamt stödmaterial till Arbetsmiljöverkets föreskrifter om Organisatorisk och Social Arbetsmiljö.

Vill du ha en orientering i arbetsmiljöfrågorna och ta del av Nationella styrelsens ställningstaganden, eller rent av jobba med dessa frågor lokalt, kan du läsa mer här: Arbetsmiljö för skolledare.

En rektors 100 första dagar - din verktygslåda

Skolledare behöver få goda förutsättningar för att lyckas i sitt uppdrag. Här hittar du stödmaterial och verktyg för att effektivisera organisationen och underlätta din arbetssituation. Det kan vara till hjälp för dig som är ny i jobbet men också för dig som redan arbetat en tid som skolledare.

Skolledarombud - våra representanter lokalt

Att vara skolledarombud är att vara kontaktperson och representant för oss lokalt. Idag har 85 procent av våra medlemmar tillgång till ett skolledarombud. Du som är ny som skolledarombud har möjlighet att gå en utbildning i vad rollen innebär och vilka möjligheter du har att göra skillnad.

Stephan Redman är skolledarombud för 130 medlemmar i Jönköping.

Arbetsmiljö för skolledare

Lärarförbundet Skolledare arbetar för en bättre arbetsmiljö och att det som sägs i lag, avtal och forskning ska följas. Här finner du information om skolledaren i rollen som anställd och olika problem i skolledares arbetsmiljö samt länkar till andra användbara sidor på webben.

Gå med idag
– 6 månader gratis!