Img 1837
Senast uppdaterad

2020-05-13

Välkommen till Lärarförbundet Skolledare!

Vi arbetar för att utveckla yrke och villkor i Sveriges största organisation för skolledare med över 6 600 yrkesaktiva medlemmar. Tillsammans är vi starka och därför samlar vi alla skolledare och lärare i ett och samma kraftfulla förbund.

Här kan du läsa de senaste nyheterna på vår webbplats

Skolledare i Corona-krisen läs aktuella intervjuer med skolledare

Tidningen Chef & Ledarskap - en förmån för dig som medlem!

Nyhetsbrev för dig som är medlem i Lärarförbundet Skolledare

Arbetsmiljö för dig som är medlem i Lärarförbundet Skolledare

Information för dig som är eller är intresserad av att bli skolledarombud

Följ oss gärna på Facebook, Twitter och LinkedIn

Gå med idag
– vi bjuder på första tre månaderna!

Vad är Lärarförbundet Skolledare?

Lärarförbundet Skolledare är en egen organisation för chefer inom Lärarförbundet. Lärarförbundet Skolledare har egen styrelse och egna mål. Skolledarmötet är Lärarförbundet Skolledares högsta beslutande organ. Här kan du läsa om Skolledarmötet 2018. Skolledare engagerar sig naturligtvis också lokalt i Lärarförbundet.

Varför ska jag vara medlem?

Som medlem i Lärarförbundet Skolledare får du del de några av de bästa försäkringarna på marknaden. Vi har ett kursutbud med hög kvalitet och vår mötesplats med aktuell, verksamhetsnära fortbildning - Skolledare21 - är enormt populärt.

Vad vill Lärarförbundet Skolledare?

Lärarförbundet Skolledare har gjort ställningstaganden och förtydliganden i frågan om pedagogiskt ledarskap och i frågan om en bättre styrning av skolan. Skolledarna förespråkar en nationell riktlinje om 20 medarbetare per chef i genomsnitt och har producerat ett webbmaterial kring detta. Vi ger också ut rapporter med krav på bättre villkor och bättre arbetsmiljö.

Hur får jag stöd och råd?

Alla medlemmar kan vända sig till vår medlemsservice. För skolledare finns ett särskilt knappval i telefonväxeln. Du kan också kontakta ditt personliga ombud, en regional ombudsman eller din avdelning.

Finns det bra och pålitlig lönestatistik för skolledare?

Lärarförbundet Skolledare tillhandahåller ett exklusivt, mobilanpassat verktyg för medlemmarna. Nya Min lön är byggt på fullständiga och helt korrekta uppgifter som hämtats ur partsgemensamma databaser. Det är ett pålitligt verktyg och ska inte jämföras med andra förbunds ofullständiga lönestatistik, som ofta tas fram ur frivilligt inskickade löneenkäter.

Läs mer på vår sida om Min lön för Skolledare eller gå direkt till verktyget.

En rektors hundra första dagar

Besök verktygslådan för nya rektorer! Här får du råd, guidning, mallar och sammanfattningar som ger dig överblick.

Ann-Charlotte Gavelin Rydman

Gavelin rydman

Ann-Charlotte Gavelin Rydman är ordförande för Lärarförbundet Skolledare. Här hittar du hennes blogginlägg.

Så behandlar vi dina personuppgifter