Senast uppdaterad

2022-09-19

Valberedningens preliminära förslag

Nationella valberedningen föreslår följande person till Lärarförbundets förbundsstyrelse, Lärarstifelsen och kongresspresidium.

Förslaget nedan är ett preliminärt förslag som nu är ute på remiss. Du är välkommen att lämna synpunkter på valberedningens förslag fram till den 16 oktober. Därefter utarbetar valberedningen ett slutgiltigt förslag som presenteras den 21 oktober.

Här kan du lämna synpunkter på valberedningens förslag.

Förbundsstyrelsen

Ordförande

Johanna Jaara Åstrand, Örnsköldsvik, grundskola

1:e vice förbundsordförand

Maria Rönn, Trelleborg, gymnasieskola

2:e vice förbundsordförande

Robert Fahlgren, Skellefteå, grundskola

Ledamot

Line Isaksson, universitet/högskola, högskola
Anna Olskog, Umeå, grundskola
Jenny Barkman, Trollhättan, grundskola
Kent Andersson, Hallsberg, gymnasieskola
Sandra Asp Axelsson, Borlänge, förskola
Louise Plobeck, Uppsala, grundskola
Pia Rizell, Örebro, förskola
Terje Adkins, Göteborg, grundskola
Klara Frohm, Stockholm, grundskola
Mikael Forsberg, Gävle, grundskola
Madeleine Eriksson, Jönköping, grundskola
Johanna Ehinger Wren, Motala, förskola
Ellen van Lokhorst, Värmdö, kulturskola
Fredrik Björkman, Malmö, gymnasieskola

Revisor, ordinarie

Gunnel Ahlgren, Gotland, pensionär
Anna Söderlund, Gävle, förskola

Revisor, suppleant

Åsa Zetterberg, Trollhättan, förskola
Erik Björnermark, Kristinehamn, grundskola

Lärarstiftelsen

Eva-Lis Sirén, Karlstad
Fredrik Sandström, Arboga
Ann-Charlotte Eriksson, Stockholm
Klas Holmgren, Borlänge
Alicia Eriksson, Karlskoga
Per Hellström, Kumla

Kongresspresidium

Andrine Winter, Stockholm (extern)
Tomas Rosengren, Umeå, folkhögskola
Fredric Hillertz, Falkenberg, grundskola