Senast uppdaterad

2020-03-03

Vårt mål är 20 medarbetare per chef

Lärarförbundet Skolledares nationella styrelse har fattat ett beslut om att verka för att skolan och förskolan har en genomsnittlig chefstäthet 20 medarbetare per chef. Detta webbmaterial förklarar varför.

Skolledarmötet, som är Lärarförbundet Skolledares högsta beslutande organ, gav den nationella styrelsen för Lärarförförbundet Skolledare i uppdrag att arbeta med hållbara förutsättningar för skolledare. Styrelsen identifierade antalet medarbetare per chef som en sådan förutsättning och tog ställning.

Skolledare har fler medarbetare att ansvara för än de allra flesta andra chefer utan att det finns några skäl för detta. Lärarförbundet Skolledare vill få till stånd en förändring.

Nu arbetar Lärarförbundet Skolledare för att väcka opinion och sprida kunskap i frågan. Detta material är en del i arbetet.

Detta är ett webbmaterial från Lärarförbundet Skolledare. Vi arbetar för att utveckla yrke och villkor i Sveriges största organisation för skolledare med 7000 yrkesaktiva medlemmar. Tillsammans är vi starka och därför samlar vi alla skolledare och lärare i ett och samma kraftfulla förbund.

Här kan du läsa de senaste nyheterna.

Följ oss på:

Facebook och Twitter.