Senast uppdaterad

2021-11-24

Vårt mål är 20 medarbetare per chef

Lärarförbundet Skolledares nationella styrelse har fattat ett beslut om att verka för att skolan och förskolan har en genomsnittlig chefstäthet 20 medarbetare per chef. Detta webbmaterial förklarar varför.

Lärarförbundet Skolledare verkar för hållbara förutsättningar för skolledare. Antalet medarbetare per chef är en viktig sådan förutsättning. Samtidigt har skolledare ofta fler medarbetare att ansvara för än de allra flesta andra chefer utan att det finns några skäl för detta. Lärarförbundet Skolledare vill få till stånd en förändring.

Nu arbetar Lärarförbundet Skolledare för att väcka opinion och sprida kunskap i frågan. Detta material är en del i arbetet.

Gå med idag
– 6 månader gratis!

Detta är ett webbmaterial från Lärarförbundet Skolledare. Vi arbetar för att utveckla yrke och villkor i Sveriges största organisation för skolledare med 7000 yrkesaktiva medlemmar. Tillsammans är vi starka och därför samlar vi alla skolledare och lärare i ett och samma kraftfulla förbund.

Här kan du läsa de senaste nyheterna.

Följ oss på:

Facebook och Twitter.