Senast uppdaterad

2022-02-02

Uppföljning av arbetsmiljöarbetet

Genom det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) ska arbetsmiljön undersökas, risker bedömas, förebyggas eller åtgärdas och åtgärderna ska följas upp.

Logga in eller bli medlem för att ta del av detta innehåll