Senast uppdaterad

2020-05-29

Uppdrag i förbundsrådet och avtalsdelegationen för SKR-området

Nu är valen gjorda och färdigställda! Här är de nya ledamöterna för förbundsrådet och avtalsdelegationen för SKR!

Du kan se vilka de nya ledamöterna är nedan, du måste dock vara inloggad först:

Ledamöterna tillträder sitt uppdrag den 1 juli 2020. Mandatperioden är mellan 1 juli 2020 till 30 juni 2022.

Förbundsrådet och avtalsdelegationen för SKR (f.d. SKL) är två oerhört viktiga organ i Lärarförbundets organisation. Nu har du chansen att nominera vilka som ska få de viktiga uppdragen att sitta i dessa!

Vad är förbundsrådet?

Förbundsrådet är förbundsstyrelsens rådgivande organ i frågor av större principiell betydelse.

Vad är avtalsdelegationen för SKR?

Avtalsdelegationen för SKR-området har till uppgift att lyfta och bereda frågor som är aktuella för avtalsförhandlingar på det kommunala avtalet och de 101 delegaterna avgör sedan om ett nytt avtal ska antas eller förkastas.

Frågor

Kontakta Annica Woll: annica.woll@lararforbundet.se