Dsc02148
Senast uppdaterad

2020-02-10

Uppdrag i förbundsrådet och avtalsdelegationen för SKR-området

Nomineringarna till förbundsrådet och avtalsdelegation för SKR-området är nu klara. Under årsmötet är det dags att påverka vilka som ska få dessa viktiga uppdrag!

När avdelningens årsmöte är genomfört ska valen till avtalsdelegationen och förbundsrådet rapporteras in så att en sammanräkning kan göras för att få fram kretsens ombud och suppleanter.

Valen rapporteras in via länkarna nedan:

Årsmötets val till Avtalsdelegationen SKR 2020

Årsmötets val till Förbundsråd 2020

Samtliga val ska vara inrapporterade SENAST 15 mars.

Den 15 april presenteras de valda på webben. De tillträder sitt uppdrag den 1 juli.

Utifrån de nominerade har valberedningarna i Lärarförbundets olika kretsar nu tagit fram förslag på ledamot/ombud och suppleant till respektive organ. Här kan du se de som blivit föreslagna av valberedningen, här kan du också se alla medlemmar som nominerats till förbundsrådet och avtalsdelegation SKR under nomineringsperioden.

Förbundsrådet och avtalsdelegationen för SKR (f.d. SKL) är två oerhört viktiga organ i Lärarförbundets organisation. Nu har du chansen att nominera vilka som ska få de viktiga uppdragen att sitta i dessa!

Vad är förbundsrådet?

Förbundsrådet är förbundsstyrelsens rådgivande organ i frågor av större principiell betydelse.

Vad är avtalsdelegationen för SKR?

Avtalsdelegationen för SKR-området har till uppgift att lyfta och bereda frågor som är aktuella för avtalsförhandlingar på det kommunala avtalet och de 101 delegaterna avgör sedan om ett nytt avtal ska antas eller förkastas.

Frågor

Kontakta Annica Woll: annica.woll@lararforbundet.se