Dsc02148
Senast uppdaterad

2020-02-10

Uppdrag i förbundsrådet och avtalsdelegationen för SKR-området

Nomineringarna till förbundsrådet och avtalsdelegation för SKR-området är nu klara. Under årsmötet är det dags att påverka vilka som ska få dessa viktiga uppdrag! Rapportera därefter in årsmötets val. Logga in för att rapportera in valen!

Förbundsrådet och avtalsdelegationen för SKR (f.d. SKL) är två oerhört viktiga organ i Lärarförbundets organisation. Nu har du chansen att nominera vilka som ska få de viktiga uppdragen att sitta i dessa!

Vad är förbundsrådet?

Förbundsrådet är förbundsstyrelsens rådgivande organ i frågor av större principiell betydelse.

Vad är avtalsdelegationen för SKR?

Avtalsdelegationen för SKR-området har till uppgift att lyfta och bereda frågor som är aktuella för avtalsförhandlingar på det kommunala avtalet och de 101 delegaterna avgör sedan om ett nytt avtal ska antas eller förkastas.

Frågor

Kontakta Annica Woll: annica.woll@lararforbundet.se