Tiden räcker inte till - 40 procent av lärarna hinner inte med sina arbetsuppgifter

Cirka ett år efter införandet av Arbetsmiljöverkets nya föreskrift om arbetsmiljö visar Lärarförbundets granskning att 40 procent av lärarna inte hinner med stora delar av sina arbetsuppgifter under ordinarie arbetstid.

Motsvarande siffra för övriga högskoleutbildade är endast 15 procent. Skillnaderna i kommunernas sjuktal bland lärare är också stora. I granskningen kan du se hur läget är i just din kommun.

- Det förväntas att lärare ska springa snabbare och snabbare för att hinna med sina arbetsuppgifter. Men arbetstiden är densamma. Resultatet blir att fritiden äts upp av jobb och lärarna blir sjuka på kuppen. Det är ansvarslöst att som arbetsgivare inte åtgärda sina arbetsmiljöproblem, säger ordförande Johanna Jaara Åstrand.

Föreskriften AFS 2015:4 från Arbetsmiljöverket är ett verktyg som ska hjälpa organisationer att bättre rustas för att säkra en rimlig arbetsbelastning. Ett år efter införandet har ändå bara hälften av alla arbetsplatser arbetat systematiskt med att förebygga stress.

Läs också Johanna Jaara Åstrands blogginlägg om rapporten: När tiden inte räcker till