Senast uppdaterad

2022-01-04

Testning inför skolstart

Många lärare känner en oro inför skolstarten nästa vecka, både att de själva och eleverna ska bli sjuka.

Lärarförbundets ordförande, Johanna Jaara Åstrand, har i olika medier lyft fram vikten av att arbetsgivarna vidtar åtgärder för att minska smittspridningen. Likaså att vårdnadshavarna behöver ta ansvar och se till att deras barn testas i så stor utsträckning som möjligt. Allt för att skapa en trygg arbetsmiljö för dem som vistas i skolan.

Folkhälsomyndigheten förordar inte masstestning och det är heller inget som Lärarförbundet kräver – men det skulle vara önskvärt om även Folkhälsomyndigheten riktade en uppmaning till vårdnadshavarna om att hellre testa en gång för mycket än en gång för lite.

Att du behöver veta om corona i skolan


Lärarförbundet i media